Relacja z realizacji projektu: Warsztaty wokalne pt. „Mój głos – Wolny głos!” zakończonych koncertem piosenki patriotycznej pt. „Dziś jesteśmy wolni”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belka-g%C3%B3ra.jpg

W dniach 1-6 października 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” odbyły się warsztaty wokalne pt. „Mój głos – wolny głos!”. Była to okazja do zetknięcia się z żywą pieśnią ludową i poznawania jej poprzez własne doświadczenie, którego gromadzenie pozwala szybciej uczyć się i zapamiętywać. Uczestnicy poznali technikę śpiewu pełnym głosem, zaczynając od jego wydobywania. Uczestnicy poznali cechy i funkcje pieśni na konkretnych przykładach. Wreszcie mieli okazję prześledzić drogę pieśni patriotycznej od autentycznej postaci do stylizacji muzycznej. Uwieńczeniem pięciu dni warsztatów był koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu młodych, zdolnych, utalentowanych uczestników warsztatów.

https://www.youtube.com/watch?v=2gKGXMiEX70

Przypomnijmy, że w/w projekt był realizowany jako jeden z kilku projektów realizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile  w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 gdzie Biblioteka pozyskała dofinansowanie na realizację projektu “Razem dla Niepodległej” – wzmacnianie wspólnoty społeczności Powiatu Pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię narodową.

Partnerzy Projektu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im Pantaleona Szumana w Pile

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA w Pile,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Opublikowano w Aktualności, Razem dla Niepodległej 2019.