„RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ” – WZMACNIANIE WSPÓLNOTY SPOŁECZNOŚCI POWIATU PILSKIEGO W OPARCIU O POLSKĄ I LOKALNĄ HISTORIĘ NARODOWĄ.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Razem dla Niepodległej” – wzmacnianie wspólnoty społeczności Powiatu Pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię narodową. Pozyskana kwota dofinansowania to 84.000 zł. Wartość projektu to: 117.175,90 zł

Partnerzy Projektu:

 1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im Pantaleona Szumana w Pile
 2. Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile
 3. Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA w Pile,
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Głównym celem zadania jest włączenie społeczności powiatu pilskiego w świętowanie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości oraz szerzenie wartości patriotycznych w regionie m. in poprzez zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odbudową państwowości. PiMBP zrealizuje go poprzez zorganizowanie 7 zadań o charakterze kulturalno – edukacyjnym, włączając w nie lokalne społeczności oraz zaprzyjaźnione podmioty. Projekt adresowany jest do różnych grup społecznych i wiekowych i ma za zadanie doprowadzenie do ich integracji poprzez wspólny udział w obchodach. Zaplanowane środki wyrazu i przekazu pozwolą dotrzeć do rożnych grup społecznych, a wydarzenia edukacyjne pozwolą na propagowanie wiedzy o wydarzeniach historycznych, w tym o historii regionu pilskiego wśród mieszkańców powiatu pilskiego – dzieci, młodzieży i osób starszych. Realizacja projektu doprowadzi do wzmocnienia poczucia wspólnoty w oparciu o wartości takie jak wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2019 do 11.11.2019 r. W ramach Projektu PiMBP wraz z partnerami Projektu zrealizują następujące zadania:

1. Przystanek Piła i okolice 10.09.2019 – 5.11.2019 r.

Jest to program edukacji regionalnej dla młodzieży, studentów, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego, spotkania zaplanowano od września do listopada, średnio 2 razy w miesiącu. Słuchacze wezmą udział w prelekcjach, wykładach, dyskusjach i prezentacjach multimedialnych:

 • „Ks. Zygmunt Dykiert – działacz narodowy w Pile” – prowadzący: Roman Chwaliszewski regionalista, konserwator zabytków, lokalny patriota, autor wielu publikacji
 • „Towarzystwo śpiewacze „Halka” – rola w umacnianiu tożsamości polskiej” – prowadzący: Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji
 • „Ks. Bolesław Domański i jego działalność na rzecz Związku Polaków w Niemczech” – prowadzący: Maciej Usurski, historyk, kustosz Muzeum Stanisława Staszica, autor i współautor opracowań historycznych
 • „Obraz międzywojennej Piły – polskie ślady” – prowadzący: dr Robert Kolasa, historyk, autor opracowań historycznych,
 • „Konsulowie RP w Pile w dwudziestoleciu międzywojennym” – prowadzący: Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji

2. Gra miejska „Ślady upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego w Pile” – 08.11.2019 r.

Gra miejska przeznaczona jest dla grup niezorganizowanych, młodzieży, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego. Uczestnicy poznają historię i architekturę miasta oraz postacie z nim związane. Ulice Piły staną się planszą gry, a gracze pionkami, których zadaniem będzie wypełnić powierzoną misję. Drużyny biorące udział w rozgrywce rywalizują ze sobą, wykonując postawione przed nimi zadania. Na ulicach, skwerach i w budynkach związanych z ruchem niepodległościowym w Pile czekają na graczy zadania do wykonania, które umożliwią odkrycie historii. Każda drużyna otrzyma mapę z zaznaczonymi punktami, oraz ulotkę zawierającą istotne wskazówki dla uczestników. Po rozwiązaniu poszczególnych zadań uczestnicy otrzymają jeden element puzzli, które złożą się w widokówkę budynku po byłym konsulacie RP. Drużyna, która jako pierwsza rozwiąże wszystkie zadania, zjawi się na mecie i ułoży kompletną układankę wygrywa. W ten sposób graczom przybliżymy miejsca związane z historią naszego miasta. Uczestnicy będą mogli  poznać swoje miejsce zamieszkania w sposób dynamiczny, atrakcyjny i przyjazny.

3. Pokaz patriotyczno-historyczny wraz z inscenizacją grupy rekonstrukcyjnej – 1 września 2019 roku   1 września 2019 na dawnym placu defiladowym byłych pilskich koszar (obecnie teren Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile), w godzinach 12-17, odbędzie się pokaz patriotyczno – historyczny, który zwieńczy koncert galowy. Główną atrakcją będą dwie 30 minutowe inscenizacje grupy rekonstrukcyjnej wydarzeń z historii II wojny światowej wraz z pokazami pirotechnicznymi. Inscenizacje będą obejmowały zwycięskie wydarzenia w polskiej historii wojskowości. Obie inscenizacje będą wzbogacone narracją wprowadzającą uczestników w prezentowane wydarzenia. W programie znajdzie się również pokaz szarży kawaleryjskiej wraz z prezentacją statyczną sprzętu i umundurowania. Na placu będzie można oglądać bogatą kolekcję sprzętu i uzbrojenia jednostek wojskowych z czasów II RP oraz zjeść grochówkę z oryginalnej kuchni polowej z tamtych lat.

4. Pilski Jubileuszowy Koncert Galowy „Wolność / Freedom” – 1 września 2019 roku Jubileuszowy Koncert Galowy odbędzie się w oddanej w 2012 roku auli audytoryjnej Auditorium Maximum, nieodpłatnie udostępnionej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile w ramach zawartego porozumienia. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty, wstęp będzie bezpłatny. Szacuje się, że weźmie w nim udział około 500 osób. Koncert będzie uwieńczeniem całodniowego pikniku historyczno – patriotycznego. Wystąpi 17-osobowy Eljazz Big Bend z towarzyszeniem 40-osobowego chóru Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wybitnej amerykańskiej wokalistki Karen Edwards. Artyści zaprezentują koncert Muzyki Sakralnej Duke’a Ellingtona, którego premiera odbyła się 13 grudnia 2018 r. w Filharmonii Bydgoskiej w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Koncert poprzedzą dwie historyczne prelekcje naukowe. wydarzenie ma uświetnić trzy ważne rocznice:

 1. 100-lecie powrotu ziem powiatu pilskiego do Macierzy. Większość obecnego powiatu pilskiego tak naprawdę wróciła do Polski 1 sierpnia 1919 r., kiedy to zniesiona została granica pomiędzy wielkopolskimi ziemiami zaboru pruskiego. Tego dnia zaczęło tu działać Polskie Ministerstwo Dzielnicy Pruskiej.
 2. 80 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę – II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 r. również na ziemi pilskiej;
 3. 30 rocznicę obalenia komunizmu – w 1989 r. 4 czerwca odbyły się pierwsze wolne wybory do Sejmu i Senatu, w wyniku których 12 września powstał pierwszy po wojnie niekomunistyczny rząd.

5. Plener malarski i wystawa poplenerowa pn. „Wyspy polskości” – 16.09.2019 – 11.11.2019r. Ziemie należące obecnie do powiatu pilskiego pod zabór pruski trafiły w 1772 r. i  pozostawały w nim do 1 sierpnia 1919 r., a sama Piła i tereny obecnej Gminy Szydłowo aż do 1945 r. Okres zaborów odcisnął się tutaj mocnym piętnem – zaborca na różne sposoby starał się wynarodowić rdzenną ludność z polskości, a jeżeli to nie udawało się, zmuszał ją do opuszczenia tych stron. Opierać się przez półtora wieku (w Pile i miejscowościach Gminy Szydłowo przez 173 lata) zorganizowanej akcji germanizacyjnej nie było łatwo. Polskość i jej ślady były stopniowo wypierane z otoczenia. Dotyczyło to przede wszystkim języka, kultury i sztuki. Założeniem pleneru malarskiego i wynikających z niego późniejszych działań jest artystyczne pokazanie wspomnianych „wysp polskości” – miejsc, które po dziś dzień wiele znaczą w powiecie pilskim jeśli chodzi o tradycję narodową oraz takich, które w porównaniu do okresu zaborów straciły nieco na znaczeniu. Zaplanowano: – plener malarski dla grupy 10 artystów malarzy: 6 ze środowiska pilskiego + 4 z kraju, który odbędzie się w zabytkowym Dworze „Hercowo”, Kościerzyn Wielki, gmina Wyrzysk lub w gospodarstwie agroturystycznym o podobnym standardzie, działające na terenie powiatu pilskiego. – praca w zespołach; plenery przy „wyspach polskości”: Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej, Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu, wsie: Gromadno i Morzewo (nazywane przez władze niemieckie „wyspami polskości”), Glesno – dworek hr Chłapowskich, stadnina koni; wsie Piesna i Walentynowo); – jednodniowa wyprawa wzdłuż przedwojennej granicy polsko-niemieckiej; – spotkania z historykiem i regionalistą. – Imprezy poplenerowe: każdy z artystów uczestniczących w plenerze będzie miał obowiązek wykonać dwie prace w trakcie pleneru, z których jedna zostanie przekazana do zbiorów BWAiUP w Pile; – wydanie katalogu: prezentacji prac oraz wystawom będzie towarzyszył katalog pt. „Wyspy polskości”, w którym znajdą się fotografie prac powstałych w trakcie trwania pleneru oraz teksty historyczne.

6. MAŁE AKADEMIE „Porozmawiajmy o wolności” – PIĘĆ SPOTKAŃ O CHARAKTERZE INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ NA KANWIE OPOWIEŚCI Z OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO – 01.07.2019 r. – 15.07.2019 r. W ramach zadania zaplanowano: –  pięć spotkań w siedzibie MDK tzw. „małe akademie”, mających na celu integrację międzypokoleniową. W spotkaniach wezmą udział seniorzy i młodzież z powiatu pilskiego. Wezmą w nich udział grupy mieszane, międzypokoleniowe po 10 osób. Akademie każdorazowo poprowadzą Bohaterowie Naszych Czasów, którzy pracowali, walczyli i przelewali krew w walce i trosce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. –  na zakończenie każdego z 5 spotkań zaplanowano wspólny spływ kajakowy rzeką Rurzycą, co pozwoli na kontynuację integracji międzypokoleniowej oraz rozmów na zapoczątkowane w trakcie akademii tematy w bardziej nieformalnych warunkach.

7. WARSZTATY WOKALNE „Mój głos – wolny głos!” zakończone „Koncertem piosenki patriotycznej – Dziś jesteśmy wolni” – 01.10.2019 – 07.10.2019 r. Warsztaty wokalne pn. „Mój głos – wolny głos!” to okazja do zetknięcia się z żywą pieśnią ludową i poznawania jej poprzez własne doświadczenie, którego gromadzenie pozwala szybciej uczyć się i zapamiętywać. Uczestnicy poznają technikę śpiewu pełnym głosem, zaczynając od jego wydobywania. Wykonają ćwiczenia emisyjne i będą eksperymentować z własnym głosem. Ale warsztaty to nie tylko praktyka muzyczna. Osoby zapoznają się z takimi pojęciami jak: tradycja ustna, jedno i wielogłosowość, wariantowość, rodzaje i funkcje pieśni, zaśpiew, symbolika. Postarają się zinterpretować tekst przy pomocy wskazówek prowadzącej, którą będzie Magdalena Ptaszyńska. Wokalistka, muzyk, autorka muzyki i tekstów.  Ponadto w ostatnim dniu warsztatów kursanci własnoręcznie przygotują ozdoby i elementy scenografii na Koncert, który będzie uwieńczeniem 5 dni pracy. Podczas koncertu zaprezentują się wszyscy uczestnicy warsztatów wokalnych. Koncert odbędzie się w sali widowiskowej pilskiego MDK ISKRA. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Opublikowano w Aktualności, Razem dla Niepodległej 2019.