Wspólne kolędowanie

Stowarzyszenie „Art-Talent”  razem ze Stowarzyszeniem „Agama” i Młodzieżowym Domem Kultury „ISKRA” 8 stycznia w drugi dzień świąt prawosławnych, zorganizowały koncert kolęd polsko-ukraińskich.  Wysłuchaliśmy kolęd ukraińskich w wykonaniu muzyków jazzowych oraz kolęd i pastorałek polskich.   Koncert ten był skierowany do uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Chodzieży oraz grupy dzieci znajdującej się pod opieką Stowarzyszenia „Agama”.

W czasie koncertu poznano tradycyjne ukraińskie potrawy świąteczne , można było kupić kalendarz – cegiełkę na remont świetlicy dla dzieci z rodzin uchodźczych. Organizowane wydarzenie objął honorowym patronatem Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.

Wydarzenie mogło odbyć się dzięki zakupionemu sprzętowi do nagłośnienia i oświetlenia, które zostało pozyskane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zajęcia odwołane

Od 18.01.2023 r. zajęcia  literackie „Pegazik”  i  Klub Dziennikarski „Reporter”  prowadzone przez p. Zuzannę Przeworską zostają odwołane.

Zajęcia odwołane

 

W chwili obecnej odwołane są  wszystkie zajęcia prowadzone przez p. Katarzynę Ostaszewską, między innymi

  • zajęcia różnych form tanecznych  „Roztańczone iskierki”  od 7 r. ż. ( w środę i czwartek),

  • oraz zajęcia rytmiczno-taneczne dla najmłodszych od 4 do 6 r. ż  (w poniedziałki).

 

Zajęcia odwołane

 

Zajęcia literackie –„Pegazik ” i Klub Dziennikarski „Reporter u p. Zuzanny Przeworskiej od 02.01.2023 r.  do 04.01.2023 r. są odwołane.

 

Milena Dawidziuk uhonorowana w „potyczkach wierszowanych”

Uzdolniona poetycko Milena Dawidziuk z Klubu Literackiego „Pegazik” naszego MDK  „ISKRA” kolejny raz sięgnęła po laury poetyckie. W VII ogólnopolskim Turnieju na Zamku „Potyczki Wierszowane” w Golubiu – Dobrzyniu za swoją poezję została uhonorowana wyróżnieniem. Podczas gali finałowej na Zamku w Golubiu – Dobrzyniu laureatka zaprezentowała wyróżniony utwór, który spotkał się z uznaniem jury i widowni. Gratulujemy! Czytaj dalej

Stowarzyszenie Art- Talent działające przy MDK „ISKRA” zyskało nowe wyposażenie

 

Projekt dofinansowano z Państwowych Funduszy Celowych

Nazwa funduszu: Funduszu Promocji Kultury

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Art-Talent z Piły do prowadzenia działalności statutowej

Nazwa beneficjenta: Art- Talent

Całkowita wartość projektu: 220 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 220 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: od 01.03.2022 r. do  31.12.2022 r. Czytaj dalej

Barbara Kotula nagrodzona za wiersze

Dwunastoletnia Barbara Kotula z Klubu Literackiego „Pegazik” naszego MDK „ISKRA” po raz kolejny została nagrodzona za wiersze w dwóch ogólnopolskich konkursach poetyckich. W XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka w Krasocinie otrzymała III nagrodę. Czytaj dalej

Zmiana konta Rady Rodziców

UWAGA !!!

Zmiana konta Rady Rodziców:

Numer rachunku: 52 1320 1537 4587 8527 3000 0001 

nazwisko i imię ucznia ………………………………………………….     pracownia/ nazwisko nauczyciela  ………………………………………..

kwota: ……………….  słownie kwota: ………………………………………………………………….