Zajęcia stałe

Plan zajęć 2020-21

Otwórz plan zajęć
(wersja z dn. 08-10-2020)

Harmonogram wydarzeń w MDK “ISKRA” w roku szkolnym 2020/2021.

Harmonogram wydarzeń na rok szkolny 2020-2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Pracownia plastyczna

Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych

Głównym celem zajęć plastycznych prowadzonych przez p. Małgorzatę Białą jest rozwój uzdolnień plastycznych oraz szerzenie wśród uczniów postawy utożsamiania się dziecka jako artysty. Aby osiągnąć zamierzony cel uczestnicy zajęć:

  • pracują samodzielnie i kreatywnie
  • uczą się różnorodnych technik plastycznych
  • poznają podstawowe pojęcia plastyczne
  • poszerzają umiejętność wnikliwej obserwacji
  • wykonują ćwiczenia pobudzające wyobraźnię
  • nabywają umiejętność wyrażania swoich emocji i wrażeń
  • biorą udział w konkursach plastycznych
  • zwiedzają bieżące wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych.

Kierowane są do uczestników w wieku 10-15 lat.

Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych i młodzieży

Zajęcia z rysunku i malarstwa przygotowujące do egzaminów wstępnych na Uczelnie Artystyczne oraz Politechniczne (kierunek Architektura) i do liceów plastycznych.

Uczniowie w pracowni Rysunku i Malarstwa pod kierunkiem p. Lucyny Pach zdobywają umiejętność wyrażania własnych odczuć, refleksji i poglądów w opracowanych tematach. Rozwijają wrażliwość ogólno-plastyczną, a zatem zdolność obserwacji rzeczywistości, a także umiejętność interpretacji wyobraźni oraz umiejętność doboru środków, technik dla których wykładnią może być zastana sytuacja (model lub martwa natura), wrażliwość na kolor, refleksje, także umiejętność interpretacji, analizy i syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi. Rozwijają zdolność dostrzegania i rozwiązywania problemów przestrzennych, umiejętność konstruowania, inwencję techniczną i sprawność przekazu.

Zajęcia prowadzone są w grupach: ukierunkowanych i ogólnych.
GRUPY UKIERUNKOWANE: uczniowie są przygotowywani z rysunku i malarstwa do egzaminów wstępnych na Wyższe Uczelnie Artystyczne, Akademie Sztuk Pięknych na kierunek: Malarstwo, Grafika, Animacja, Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Projektowane Ubioru, Konserwacja Dzieł Sztuki, itp.
GRUPY OGÓLNE: uczniowie, dla których malowanie i rysowanie jest pasją rozwijają swoją świadomość artystyczną. Uczą się różnych technik malarskich i rysunkowych.

Zajęcia artystyczne „Kreatywne dzieci”

Są to zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne dziecka, pobudzające kreatywność, wyobraźnię, zdolności sprawnościowe rąk. Uczestnicy tych zajęć poznają różnorodne techniki plastyczne takie jak: akwarelowe, witrażowe, temperowe .
Ciekawa tematyka, różnorodna technika oraz miła atmosfera pozwala już od najmłodszych lat rozwijać własną twórczość artystyczną.
Zajęcia kierowane są do uczestników w wieku 4-10 lat prowadzone przez p. Arianę Latzke.

Zajęcia artystyczne „Sprawne ręce”

Na zajęciach dzieci między innymi uczą się i doskonalą: wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, odwzorowywanie, malowanie, tworzenie prac przestrzennych, wykorzystywanie różnorodnych materiałów, przyborów i przyrządów, a także wzbogacają wyobraźnię i wiedzę o sztukach plastycznych.

Kierowane są do uczestników w wieku 6-10 lat, prowadzone są przez p. Barbarę Rudniewską.

Pracownia muzyczna

Zajęcia wokalne: Studio Piosenki „ISKRA”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży utalentowanej wokalnie w różnym wieku, na których uczą się podstaw śpiewu. Poznają nowe piosenki. Biorą udział w przeglądach i konkursach wokalnych. Prowadzone są przez p. Iwonę Brandenburger.

Zajęcia nauki gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard)

Pracownia muzyczna prowadzi zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze.
1. Program nauczania gry na instrumentach klawiszowych kształci umiejętność czytania nut, grania utworów klasycznych i rozrywkowych, obsługi i programowania keyboardów.
2. Program nauczania gry na gitarze kształci umiejętność akompaniowania do piosenek, gry klasycznej, improwizacji, czytania nut oraz tabulatury gitarowej.
Zajęcia przeznaczone są dla początkujących i zaawansowanych, a odbywają się raz w tygodniu,
Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości ucznia.
Uczestnicy zajęć prezentują zdobyte umiejętności na koncertach i konkursach, imprezach rodzinnych i szkolnych.
Swoje dokonania rejestrują w studiu nagrań.  Nauczyciel prowadzący – p. Justyna Bramczewska.

Pracownia taneczna

Zajęcia sportowego tańca towarzyskiego: UKS-MDK „ISKRA”

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Na zajęciach uczestnicy poznają podstawy tańca towarzyskiego. Mają możliwość przygotowania się do startu w turniejach tańca oraz zdobywania klas tanecznych. Prowadzone są przez p. Elizę Sabik.

Zajęcia z tańca współczesnego

Zajęcia na których uczą się różnych form tanecznych takich  jak, np. hip-hop, disco, funky, showdance, modern jazz, house, a nawet tańca ludowego i towarzyskiego wykonywanego solo lub w grupie. Kierowane są do dzieci w wieku 6-10 lat. Prowadzone są przez p. Joannę Harendę .

Klub literacki

Zajęcia literackie Klub Literacki „Pegazik”

Klub Dziennikarski „Reporter”

Klub Literacki „Pegazik” działa od września 2003 r. przy Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile. Patronuje mu Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol. Od samego początku prowadzi go poetka, dziennikarka, wydawca Zuzanna Przeworska, prezes Fundacji Literackiej im. A. Bartol.

„Pegazik” skutecznie wypełnia lukę w edukacji artystycznej, w tym literackiej młodych i najmłodszych twórców słowa z Piły i regionu.

Jest znanym w regionie miejscem, w którym każdy twórca, w tym ten najmłodszy, może przeżyć fascynującą przygodę ze słowem, przyjść z własnym utworem i uzyskać konsultacje literackie.

Zbieramy się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w środy, w godz. 16-19, w przytulnej przystani MDK, by bronić się przed nadmiarem codzienności i uwolnić się od poetyckiej samotności. Są wśród nas laureaci ogólnopolskich konkursów literackich, autorzy tomików i utworów opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych, pokonkursowych.

Różnimy się poetyką, widzeniem świata. Łączy nas pasja twórcza i rozmowa – dosłowność chwili. Tu, z dala od zgiełku świata, zdarzają się „proste dziwy” – powstają małe objawienia świata wyobraźni. Poezja zmienia świat naszych wewnętrznych przeżyć. Burzy pewne stereotypy odczuwania i wartościowania. Stajemy się lepsi. Przez wiersze, opowiadania…

Rozmawiamy o życiu i literaturze. Przy muzyce, na stole herbata. Tłumaczymy zwykłe zdarzenia na niezwykłe obrazy. Czytamy klasyków, a także swoje wiersze i opowiadania. Odkrywamy własny świat i nazywamy go własnym językiem. Podejmujemy próby poetyckiego samookreślenia się.

Te niepowtarzalne autorskie kreacje można odnaleźć na kartkach naszych antologii. Wydaliśmy cztery bardzo obszerne Antologie Młodych Twórców: „Iskry i błyski”, „Skrzydlate marzenia”, „Najwyższy czas”, „Z głową w chmurach”, a w 2016 r. ukazała się kolejna nasza (piąta) piękna książka – Nowa Antologia Poezji i Prozy „Zderzenie”.

Zapraszamy do przygody ze słowem!

Pracownia teatralna

Zajęcia teatralne

Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zainteresowania dotyczące aktorstwa, sztuki teatralnej i recytacji. Biorą udział w ćwiczeniach dykcji, uczą się poprawnej wymowy oraz biorą udział w zabawach rozśpiewujących i rozwijających aparat głosowy. Młodzi aktorzy rozwijają swoje umiejętności na scenie, uczą się „opowiadania ciałem” poprzez zabawy teatralne, animację lalek teatralnych i rekwizytów. Każda grupa teatralna poznaje kolejne etapy powstawania spektaklu i przygotowuje własne przedstawienie, które następnie prezentuje publiczności. Zajęcia prowadzone są przez p. Mariolę Kostrzewę , kierowane są do uczestników w wieku 8-15 lat.

Recytacje

Ponadto dzieci poznają poezję, uczą się pięknej deklamacji i biorą udział w konkursach recytatorskich. Kierowane są do uczestników 8-15 lat. Zajęcia prowadzi p. Mariola Kostrzewa.

Akrobatyka sportowa

Zajęcia przeznaczone są dla  dzieci w wieku 6-12-lat.  Prowadzone są zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, akrobatyki sportowej oraz skoków na trampolinie. Zajęcia prowadzone są przez Barbarę Rudniewską i Natalię Troczyńską.

UKS-MDK „ISKRA”

Klub szachowy

Zajęcia organizowane są dla dzieci i młodzieży w różnym wieku.  W ramach zajęć uczestnicy doskonalą grę w szachy. Najlepsi  uczestniczą w turniejach szachowych.