Zajęcia stałe

Nasza oferta zajęć:

 • Zajęcia artystyczne – „Kreatywne dzieci” od 5 r.ż., prow. Ariana Latzke
 • Zajęcia artystyczne – „Sprawne ręce” od 6 r.ż., prow. Barbara Rudniewska
 • Zajęcia plastyczne – „Przygoda ze sztuką” od 7 do 12 r.ż., prow. Emilia Kamińska
 • Zajęcia plastyczne – Rysunek fakturowy od 7 do 12 r.ż., prow. Emilia Kamińska
 • Malarstwo Akwarelowe od 12 r.ż., prow. Emilia Kamińska
 • Zajęcia z rysunku i malarstwa od 15 r.ż., prow. Marta Mrówka
 • Zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci młodszych od 12 do 15 r.ż., prow. Marta Mrówka
 • Pracownia rysunku i malarstwa dla młodzieży od 16 r.ż., prow. Lucyna Pach
 • Zajęcia wokalne – Studio Piosenki „ISKRA” od 6 r.ż., prow. Iwona Brandenburger
 • Zajęcia nauki gry na instrumentach (gitara, pianino,keyboard) od 7 r.ż., prow. Justyna Bramczewska
 • Zespół różnych form tanecznych- Roztańczone Iskierki od 7 r.ż., prow. Joanna Harenda
 • Zespół tańca ludowego od 8 r.ż., prow. Joanna Harenda
 • Zajęcia literackie –„Pegazik” od 7 r.ż., prow. Zuzanna Przeworska
 • Klub Dziennikarski „Reporter” od 7 r.ż., prow. Zuzanna Przeworska
 • Zabawy inscenizacyjne od 6 do 9 r.ż., prow. Mariola Kostrzewa
 • Dziecięcy Teatr Pinokio od 7 do 12 r.ż., prow. Mariola Kostrzewa
 • Zajęcia teatralno-recytatorskie dla młodzieży Tabularasa od 15 r.ż., prow. Mariola Kostrzewa
 • Gimnastyka dla malucha od 4 do 5 r.ż., prow. Barbara Rudniewska
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z el. akrobatyki sportowej od 6 do 8 r.ż., prow. Barbara Rudniewska
 • Akrobatyka sportowa od 8 r.ż., prow. Barbara Rudniewska
 • Klub szachowy od 6 r.ż., prow. Andrzej
 • Rysunek i grafika od 8 r. ż. prow. Małgorzata Biała
 • Studio rapsodyczne od 15 r. ż., prow. Włodzimierz Ignasiński

WYTYCZNE COVID W MDK 2021 r.

WYTYCZNE COVID MDK 2021 r.

WYTYCZNE COVID W MDK 2020 r.

WYTYCZNE COVID MDK 2020 r.

Pracownia plastyczna

Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych i młodzieży

Zajęcia z rysunku i malarstwa przygotowujące do egzaminów wstępnych na Uczelnie Artystyczne oraz Politechniczne (kierunek Architektura) i do liceów plastycznych.

Uczniowie w pracowni Rysunku i Malarstwa pod kierunkiem p. Lucyny Pach zdobywają umiejętność wyrażania własnych odczuć, refleksji i poglądów w opracowanych tematach. Rozwijają wrażliwość ogólno-plastyczną, a zatem zdolność obserwacji rzeczywistości, a także umiejętność interpretacji wyobraźni oraz umiejętność doboru środków, technik dla których wykładnią może być zastana sytuacja (model lub martwa natura), wrażliwość na kolor, refleksje, także umiejętność interpretacji, analizy i syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi. Rozwijają zdolność dostrzegania i rozwiązywania problemów przestrzennych, umiejętność konstruowania, inwencję techniczną i sprawność przekazu.

Zajęcia prowadzone są w grupach: ukierunkowanych i ogólnych.
GRUPY UKIERUNKOWANE: uczniowie są przygotowywani z rysunku i malarstwa do egzaminów wstępnych na Wyższe Uczelnie Artystyczne, Akademie Sztuk Pięknych na kierunek: Malarstwo, Grafika, Animacja, Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Projektowane Ubioru, Konserwacja Dzieł Sztuki, itp.
GRUPY OGÓLNE: uczniowie, dla których malowanie i rysowanie jest pasją rozwijają swoją świadomość artystyczną. Uczą się różnych technik malarskich i rysunkowych.

Zajęcia artystyczne „Kreatywne dzieci”

Są to zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne dziecka, pobudzające kreatywność, wyobraźnię, zdolności sprawnościowe rąk. Uczestnicy tych zajęć poznają różnorodne techniki plastyczne takie jak: akwarelowe, witrażowe, temperowe .
Ciekawa tematyka, różnorodna technika oraz miła atmosfera pozwala już od najmłodszych lat rozwijać własną twórczość artystyczną.
Zajęcia kierowane są do uczestników w wieku 4-10 lat prowadzone przez p. Arianę Latzke.

Zajęcia artystyczne „Sprawne ręce”

Na zajęciach dzieci między innymi uczą się i doskonalą: wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, odwzorowywanie, malowanie, tworzenie prac przestrzennych, wykorzystywanie różnorodnych materiałów, przyborów i przyrządów, a także wzbogacają wyobraźnię i wiedzę o sztukach plastycznych.

Kierowane są do uczestników w wieku 6-10 lat, prowadzone są przez p. Barbarę Rudniewską.

Pracownia muzyczna

Zajęcia wokalne: Studio Piosenki „ISKRA”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży utalentowanej wokalnie w różnym wieku, na których uczą się podstaw śpiewu. Poznają nowe piosenki. Biorą udział w przeglądach i konkursach wokalnych. Prowadzone są przez p. Iwonę Brandenburger.

Zajęcia nauki gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard)

Pracownia muzyczna prowadzi zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze.
1. Program nauczania gry na instrumentach klawiszowych kształci umiejętność czytania nut, grania utworów klasycznych i rozrywkowych, obsługi i programowania keyboardów.
2. Program nauczania gry na gitarze kształci umiejętność akompaniowania do piosenek, gry klasycznej, improwizacji, czytania nut oraz tabulatury gitarowej.
Zajęcia przeznaczone są dla początkujących i zaawansowanych, a odbywają się raz w tygodniu,
Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości ucznia.
Uczestnicy zajęć prezentują zdobyte umiejętności na koncertach i konkursach, imprezach rodzinnych i szkolnych.
Swoje dokonania rejestrują w studiu nagrań.  Nauczyciel prowadzący – p. Justyna Bramczewska.

Pracownia taneczna

Zajęcia z tańca współczesnego

Zajęcia na których uczą się różnych form tanecznych takich  jak, np. hip-hop, disco, funky, showdance, modern jazz, house, a nawet tańca ludowego i towarzyskiego wykonywanego solo lub w grupie. Kierowane są do dzieci w wieku 6-10 lat. Prowadzone są przez p. Joannę Harendę .

Klub literacki

Zajęcia literackie Klub Literacki „Pegazik”

Klub Dziennikarski „Reporter”

Klub Literacki „Pegazik” działa od września 2003 r. przy Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile. Patronuje mu Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol. Od samego początku prowadzi go poetka, dziennikarka, wydawca Zuzanna Przeworska, prezes Fundacji Literackiej im. A. Bartol.

„Pegazik” skutecznie wypełnia lukę w edukacji artystycznej, w tym literackiej młodych i najmłodszych twórców słowa z Piły i regionu.

Jest znanym w regionie miejscem, w którym każdy twórca, w tym ten najmłodszy, może przeżyć fascynującą przygodę ze słowem, przyjść z własnym utworem i uzyskać konsultacje literackie.

Zbieramy się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w środy, w godz. 16-19, w przytulnej przystani MDK, by bronić się przed nadmiarem codzienności i uwolnić się od poetyckiej samotności. Są wśród nas laureaci ogólnopolskich konkursów literackich, autorzy tomików i utworów opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych, pokonkursowych.

Różnimy się poetyką, widzeniem świata. Łączy nas pasja twórcza i rozmowa – dosłowność chwili. Tu, z dala od zgiełku świata, zdarzają się „proste dziwy” – powstają małe objawienia świata wyobraźni. Poezja zmienia świat naszych wewnętrznych przeżyć. Burzy pewne stereotypy odczuwania i wartościowania. Stajemy się lepsi. Przez wiersze, opowiadania…

Rozmawiamy o życiu i literaturze. Przy muzyce, na stole herbata. Tłumaczymy zwykłe zdarzenia na niezwykłe obrazy. Czytamy klasyków, a także swoje wiersze i opowiadania. Odkrywamy własny świat i nazywamy go własnym językiem. Podejmujemy próby poetyckiego samookreślenia się.

Te niepowtarzalne autorskie kreacje można odnaleźć na kartkach naszych antologii. Wydaliśmy cztery bardzo obszerne Antologie Młodych Twórców: „Iskry i błyski”, „Skrzydlate marzenia”, „Najwyższy czas”, „Z głową w chmurach”, a w 2016 r. ukazała się kolejna nasza (piąta) piękna książka – Nowa Antologia Poezji i Prozy „Zderzenie”.

Zapraszamy do przygody ze słowem!

Pracownia teatralna

Zajęcia teatralne

Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zainteresowania dotyczące aktorstwa, sztuki teatralnej i recytacji. Biorą udział w ćwiczeniach dykcji, uczą się poprawnej wymowy oraz biorą udział w zabawach rozśpiewujących i rozwijających aparat głosowy. Młodzi aktorzy rozwijają swoje umiejętności na scenie, uczą się „opowiadania ciałem” poprzez zabawy teatralne, animację lalek teatralnych i rekwizytów. Każda grupa teatralna poznaje kolejne etapy powstawania spektaklu i przygotowuje własne przedstawienie, które następnie prezentuje publiczności. Zajęcia prowadzone są przez p. Mariolę Kostrzewę , kierowane są do uczestników w wieku 8-15 lat.

Recytacje

Ponadto dzieci poznają poezję, uczą się pięknej deklamacji i biorą udział w konkursach recytatorskich. Kierowane są do uczestników 8-15 lat. Zajęcia prowadzi p. Mariola Kostrzewa.

Akrobatyka sportowa

Zajęcia przeznaczone są dla  dzieci w wieku 6-12-lat.  Prowadzone są zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, akrobatyki sportowej oraz skoków na trampolinie. Zajęcia prowadzone są przez Barbarę Rudniewską.

Klub szachowy

Zajęcia organizowane są dla dzieci i młodzieży w różnym wieku.  W ramach zajęć uczestnicy doskonalą grę w szachy. Najlepsi  uczestniczą w turniejach szachowych.