Zajęcia stałe

Nasza oferta zajęć:

 • Zajęcia artystyczne – „Kreatywne dzieci” od 5 r.ż., prow. Ariana Latzke
 • Zajęcia artystyczne – „Sprawne ręce” od 6 r.ż., prow. Barbara Rudniewska
 • Zajęcia plastyczne – „Przygoda ze sztuką” od 7 do 12 r.ż., prow. Emilia Kamińska
 • Zajęcia plastyczne – Rysunek fakturowy od 7 do 12 r.ż., prow. Emilia Kamińska
 • Zajęcia z rysunku i malarstwa od 15 r.ż., prow. Marta Mrówka
 • Zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci młodszych od 12 do 15 r.ż., prow. Marta Mrówka
 • Pracownia rysunku i malarstwa dla młodzieży od 16 r.ż., prow. Lucyna Pach
 • Zajęcia wokalne – Studio Piosenki „ISKRA” od 6 r.ż., prow. Tomasz Brandenburger
 • Zajęcia nauki gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard) od 7 r.ż., prow. Justyna Bramczewska
 • Zespół różnych form tanecznych- Roztańczone Iskierki od 7 r.ż., prow.  Katarzyna Ostaszewska
 • Zajęcia rytmiczno-taneczne dla najmłodszych od 4 do 6 r. ż., prow. Barbara Rudniewska i Katarzyna Ostaszewska
 • Zajęcia literackie –„Pegazik” od 7 r.ż., prow. Zuzanna Przeworska
 • Klub Dziennikarski „Reporter” od 7 r.ż., prow. Zuzanna Przeworska
 • Zabawy inscenizacyjne od 7 do 9 r.ż., prow. Mariola Kostrzewa
 • Dziecięcy Teatr Pinokio od 7 do 12 r.ż., prow. Mariola Kostrzewa
 • Teatr Pinokio st. od 12 r. ż. do 15 r. ż.- prow. Mariola Kostrzewa
 • Teatr dla młodzieży Tabula Rasa od 15 r.ż., prow. Mariola Kostrzewa
 • Zabawy recytatorskie- prow. Mariola Kostrzewa
 • Gimnastyka dla malucha od 4 do 5 r.ż., prow. Barbara Rudniewska
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z el. akrobatyki sportowej od 6 do 8 r.ż., prow. Barbara Rudniewska
 • Akrobatyka sportowa od 8 r.ż. do 10 r. ż., prow. Barbara Rudniewska
 • Klub szachowy od 6 r.ż., prow. Andrzej Ancuta

Pracownia plastyczna

Zajęcia artystyczne „Kreatywne dzieci”

Są to zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne dziecka, pobudzające kreatywność, wyobraźnię, zdolności sprawnościowe rąk. Uczestnicy tych zajęć poznają różnorodne techniki plastyczne takie jak: akwarelowe, witrażowe, temperowe .
Ciekawa tematyka, różnorodna technika oraz miła atmosfera pozwala już od najmłodszych lat rozwijać własną twórczość artystyczną.
Zajęcia kierowane są do uczestników w wieku od 5 r.ż. prowadzone przez p. Arianę Latzke.

Zajęcia artystyczne „Sprawne ręce”

Na zajęciach dzieci między innymi uczą się i doskonalą: wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, odwzorowywanie, malowanie, tworzenie prac przestrzennych, wykorzystywanie różnorodnych materiałów, przyborów i przyrządów, a także wzbogacają wyobraźnię i wiedzę o sztukach plastycznych. Kierowane są do uczestników w wieku 6-10 lat, prowadzone są przez p. Barbarę Rudniewską.

Zajęcia plastyczne „Przygoda ze sztuką”, „Rysunek fakturowy”

Są to zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, zainteresowania różnymi technikami malarskimi, uczą cierpliwości, wytrwałości i dokładności podczas wykonywanej pracy, przeznaczone dla dzieci od 7 do 12 r.ż. prowadzi p. Emilia Kamińska.

Zajęcia plastyczne „Z rysunku i malarstwa dla dzieci młodszych”, „Zajęcia rysunku i malarstwa”

Uczestnicy  zajęć poznają dalsze techniki plastyczne, doskonalą dotychczasowy warsztat artystyczny, zainteresowania różnymi technikami malarskimi, przeznaczone są dla dzieci młodszych od 12 do 15 r.ż. i dla dzieci starszych od 15 r.ż. prowadzi p. Marta Mrówka.

Zajęcia z rysunku i malarstwa przygotowujące do egzaminów wstępnych na Uczelnie Artystyczne oraz Politechniczne (kierunek Architektura) i do liceów plastycznych.

Uczniowie zdobywają umiejętność wyrażania własnych odczuć, refleksji i poglądów w opracowanych tematach. Rozwijają wrażliwość ogólno-plastyczną, a zatem zdolność obserwacji rzeczywistości, a także umiejętność interpretacji wyobraźni oraz umiejętność doboru środków, technik dla których wykładnią może być zastana sytuacja (model lub martwa natura), wrażliwość na kolor, refleksje, także umiejętność interpretacji, analizy i syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi. Rozwijają zdolność dostrzegania i rozwiązywania problemów przestrzennych, umiejętność konstruowania, inwencję techniczną i sprawność przekazu.
Zajęcia prowadzone są w grupach: ukierunkowanych i ogólnych.
GRUPY UKIERUNKOWANE: uczniowie są przygotowywani z rysunku i malarstwa do egzaminów wstępnych na Wyższe Uczelnie Artystyczne, Akademie Sztuk Pięknych na kierunek: Malarstwo, Grafika, Animacja, Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Projektowane Ubioru, Konserwacja Dzieł Sztuki, itp.
GRUPY OGÓLNE: uczniowie, dla których malowanie i rysowanie jest pasją rozwijają swoją świadomość artystyczną. Uczą się różnych technik malarskich i rysunkowych. Obie grupy w pracowni Rysunku i Malarstwa prowadzi p. Lucyny Pach.

Pracownia muzyczna

Zajęcia wokalne: Studio Piosenki „ISKRA”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 6 r.ż. i młodzieży utalentowanej wokalnie w różnym wieku, na których uczą się podstaw śpiewu. Poznają nowe piosenki. Biorą udział w przeglądach i konkursach wokalnych. Prowadzone są przez p. Tomasza Brandenburger.

Zajęcia nauki gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard)

Pracownia muzyczna prowadzi zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze.
1. Program nauczania gry na instrumentach klawiszowych kształci umiejętność czytania nut, grania utworów klasycznych i rozrywkowych, obsługi i programowania keyboardów.
2. Program nauczania gry na gitarze kształci umiejętność akompaniowania do piosenek, gry klasycznej, improwizacji, czytania nut oraz tabulatury gitarowej.
Zajęcia przeznaczone są dla początkujących od 7 r.ż. i zaawansowanych, a odbywają się raz w tygodniu,
Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości ucznia.
Uczestnicy zajęć prezentują zdobyte umiejętności na koncertach i konkursach, imprezach rodzinnych i szkolnych.
Swoje dokonania rejestrują w studiu nagrań.  Nauczyciel prowadzący – p. Justyna Bramczewska.

Pracownia taneczna

Zajęcia z tańca współczesnego

Zajęcia na których uczą się różnych form tanecznych takich  jak, np. hip-hop, disco, funky, showdance, modern jazz, house, a nawet tańca ludowego i towarzyskiego wykonywanego solo lub w grupie. Kierowane są do dzieci w wieku 7 r.ż. Prowadzone są przez p. Katarzynę Ostaszewską.

Zajęcia rytmiczno-taneczne dla najmłodszych

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci najmłodszych od 4-6 r.ż. Uczestnicy uczą się poczucia rytmu, chodzenia w rytm muzyki, podstawowych kroków tanecznych oraz prostych układów do muzyki. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w dwóch grupach prowadzonych przez p. Katarzynę Ostaszewską i Barbarę Rudniewską.

Klub literacki

Zajęcia literackie Klub Literacki „Pegazik”

Klub Dziennikarski „Reporter”

Klub Literacki „Pegazik” działa od września 2003 r. przy Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile. Patronuje mu Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol. Od samego początku prowadzi go poetka, dziennikarka, wydawca Zuzanna Przeworska, prezes Fundacji Literackiej im. A. Bartol.

„Pegazik” skutecznie wypełnia lukę w edukacji artystycznej, w tym literackiej młodych i najmłodszych twórców słowa z Piły i regionu.

Jest znanym w regionie miejscem, w którym każdy twórca, w tym ten najmłodszy, może przeżyć fascynującą przygodę ze słowem, przyjść z własnym utworem i uzyskać konsultacje literackie.

Zbieramy się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w środy, w godz. 16-19, w przytulnej przystani MDK, by bronić się przed nadmiarem codzienności i uwolnić się od poetyckiej samotności. Są wśród nas laureaci ogólnopolskich konkursów literackich, autorzy tomików i utworów opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych, pokonkursowych.

Różnimy się poetyką, widzeniem świata. Łączy nas pasja twórcza i rozmowa – dosłowność chwili. Tu, z dala od zgiełku świata, zdarzają się „proste dziwy” – powstają małe objawienia świata wyobraźni. Poezja zmienia świat naszych wewnętrznych przeżyć. Burzy pewne stereotypy odczuwania i wartościowania. Stajemy się lepsi. Przez wiersze, opowiadania…

Rozmawiamy o życiu i literaturze. Przy muzyce, na stole herbata. Tłumaczymy zwykłe zdarzenia na niezwykłe obrazy. Czytamy klasyków, a także swoje wiersze i opowiadania. Odkrywamy własny świat i nazywamy go własnym językiem. Podejmujemy próby poetyckiego samookreślenia się.

Te niepowtarzalne autorskie kreacje można odnaleźć na kartkach naszych antologii. Wydaliśmy cztery bardzo obszerne Antologie Młodych Twórców: „Iskry i błyski”, „Skrzydlate marzenia”, „Najwyższy czas”, „Z głową w chmurach”, a w 2016 r. ukazała się kolejna nasza (piąta) piękna książka – Nowa Antologia Poezji i Prozy „Zderzenie”.

Zapraszamy do przygody ze słowem! Zajęcia prowadzi p. Zuzanna Przeworska.

Pracownia teatralna

Teatr Tabula Rasa, Teatr Pinokio, Dziecięcy Teatr Pinokio, Zabawy inscenizacyjne

Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zainteresowania dotyczące aktorstwa, sztuki teatralnej i recytacji. Biorą udział w ćwiczeniach dykcji, uczą się poprawnej wymowy oraz biorą udział w zabawach rozśpiewujących i rozwijających aparat głosowy. Młodzi aktorzy rozwijają swoje umiejętności na scenie, uczą się „opowiadania ciałem” poprzez zabawy teatralne, animację lalek teatralnych i rekwizytów. Każda grupa teatralna poznaje kolejne etapy powstawania spektaklu i przygotowuje własne przedstawienie, które następnie prezentuje publiczności. Zajęcia prowadzone są przez p. Mariolę Kostrzewę, kierowane są do uczestników w wieku 8-15 lat.

Recytacje

Ponadto dzieci poznają poezję, uczą się pięknej deklamacji i biorą udział w konkursach recytatorskich. Kierowane są do uczestników 8-15 lat. Zajęcia prowadzi p. Mariola Kostrzewa.

Akrobatyka sportowa

Gimnastyka dla malucha przeznaczona jest dla dzieci od 4 do 5 r.ż. Na zajęciach dzieci uczą się poznawania własnego ciała i jego możliwości. Poznają proste elementy gimnastyki.
Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami akrobatyki sportowej od 6 do 8 r.ż. Dzieci poznają podstawowe elementy akrobatyki sportowej. Uczą się prostych układów indywidualnych.
Akrobatyka sportowa dla dzieci w wieku 8-10-lat. Uczestnicy doskonalą poznane wcześniej elementy gimnastyki ogólnorozwojowej i akrobatyki sportowej. Są przygotowywane do pokazów zespołowych. Zajęcia prowadzone są przez p. Barbarę Rudniewską.

Klub szachowy

Zajęcia organizowane są dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. W ramach zajęć uczestnicy doskonalą grę w szachy. Najlepsi uczestniczą w turniejach szachowych. Zajęcia prowadzi p. Andrzej Ancuta.

WYTYCZNE COVID W MDK 2021 r.

WYTYCZNE COVID MDK 2021 r.

WYTYCZNE COVID W MDK 2020 r.

WYTYCZNE COVID MDK 2020 r.