Warsztaty wokalne pt. „Mój głos – Wolny głos!” zakończone koncertem piosenki patriotycznej pt. „Dziś jesteśmy wolni”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belka-g%C3%B3ra.jpg

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile zapraszają w dniach 1-6 października 2019 r. na warsztaty wokalne zakończone koncertem piosenki patriotycznej w wykonaniu uczestników warsztatów. Warsztaty wokalne pt. „Mój głos – wolny głos!”. To okazja do zetknięcia się z żywą pieśnią ludową i poznawania jej poprzez własne doświadczenie, którego gromadzenie pozwala szybciej uczyć się i zapamiętywać. Uczestnicy poznają technikę śpiewu pełnym głosem, zaczynając od jego wydobywania. Wykonają ćwiczenia emisyjne i będą eksperymentować z własnym głosem. Ale warsztaty to nie tylko praktyka muzyczna. Uczestnicy zapoznają się z taki pojęciami jak: tradycja ustna, jedno i wielogłosowość, wariantowość, rodzaje i funkcje pieśni, zaśpiew, symbolika. Postarają się zinterpretować tekst przy pomocy wskazówek prowadzącej , którą będzie p. Magdalena Ptaszyńska – wokalistka, muzyk, autorka, muzyki i tekstów, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydziału jazzu i muzyki rozrywkowej, pedagog śpiewu, juror. Uczestnicy poznają cechy i funkcje pieśni na konkretnych przykładach. Dowiedzą się, jak wykonywano pieśni ze względu na ich rodzaj i pochodzenie, a także o tym, czego nie da się zapisać nutami. W ten sposób oprócz nauki śpiewu poznają związek pieśni z życiem i pojmowaniem świata przez mieszkańców dawnej polski, Polski walczącej o niepodległość. Uczestnicy warsztatów śpiewaczych wreszcie będą mieli okazję prześledzić drogę pieśni patriotycznej od autentycznej postaci do stylizacji muzycznej. Ponadto w ostatnim dniu warsztatów kursanci własnoręcznie przygotują ozdoby i elementy scenografii na Koncert, który będzie uwieńczeniem 5 dni pracy. Podczas koncertu zaprezentują się wszyscy uczestnicy warsztatów wokalnych. Koncert odbędzie się w sali widowiskowej pilskiego MDK ISKRA. Całość zadania będzie udokumentowana przez filmowca i fotografa. Zdjęcia wydrukowane i oprawione zostaną rozpowszechnione w pracowni wokalnej MDK, a dokumentacja filmowa na stronie internetowej.

Celem zadania jest budowanie poczucia wspólnoty i przynależności narodowej oraz przygotowanie uczestników i odbiorców do radosnego i aktywnego obchodów świąt patriotycznych poprzez: a) zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania historii lokalnej – małych ojczyzn, b) poznanie i utrwalenie repertuaru polskich pieśni i piosenek religijnych, rycerskich, staropolskich, żołnierskich, historycznych, patriotycznych, mówiących o miłości do ojczyzny, c) wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia przez formy aktywności artystycznej, d) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, e) budowanie podstaw patriotyzmu, f) poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego dla wykonawstwa pieśni narodowych i patriotycznych, g) upamiętnienie postaci bohaterów narodowych

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT

Opublikowano w Aktualności, Razem dla Niepodległej 2019.