Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca: Agnieszka Kabat

Zastępca przewodniczącej: Małgorzata Banasiak

Sekretarz/ Skarbnik: Sylwia Krajewska

Komisja rewizyjna w składzie:

  1. Sandra Mazur – przewodnicząca komisji
  2. Karolina Starkowska

Regulamin Rady Rodziców 2022

UWAGA !!!

Zmiana konta Rady Rodziców:

Numer rachunku: 52 1320 1537 4587 8527 3000 0001 

nazwisko i imię ucznia ………………………………………………….     pracownia/ nazwisko nauczyciela  ………………………………………..

kwota: ……………….  słownie kwota: ………………………………………………………………….

Opublikowano w Rada Rodziców, Rada Rodziców.