Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Agnieszka Kawczak- Olszewska

Zastępca przewodniczącej: Małgorzata Kapturska-Martenka

Sekretarz: Magdalena Dec-Dawidziuk

Skarbnik: Aneta Ciecieląg

Komisja rewizyjna w składzie:

  1. Katarzyna Szwałek – przewodnicząca komisji
  2. Artur Bąk
  3. Przemysław Gawroński

Regulamin Rady Rodziców MDK ISKRA od kwietnia 2018

konto Rady Rodziców:

Numer rachunku: 75 8944 0003 5501 5307 2000 0010

nazwisko i imię ucznia ………………………………………………….     pracownia ………………………………………..

kwota: ……………….  słownie kwota: ………………………………………………………………….