Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: Karina Grzesiak

Zastępca przewodniczącej: Iwona Żeleźniak

Sekretarz: Magdalena Dec-Dawidziuk

Komisja rewizyjna w składzie:

  1. Katarzyna Szwałek – przewodnicząca komisji
  2. Artur Bąk
  3. Aneta Ciecieląg

Regulamin Rady Rodziców MDK ISKRA od kwietnia 2018

konto Rady Rodziców:

Numer rachunku: 75 8944 0003 5501 5307 2000 0010

nazwisko i imię ucznia ………………………………………………….     pracownia ………………………………………..

kwota: ……………….  słownie kwota: ………………………………………………………………….