Informacja dla uczestników zajęć w MDK „ISKRA”

Zapraszamy wszystkich chętnych do kontynuacji w rozwijaniu swoich pasji artystycznych i sportowych pracowniach MDK „ISKRA”. Informujemy, że rozpoczynamy nabór na kontynuację edukacji w zajęciach pozaszkolnych w pracowniach MDK „ISKRA” na rok szkolny 2018/2019. Deklaracje można pobrać z na naszej strony w zakładce zajęcia – nabór 2018/2019, lub pobrać w sekretariacie MDK. Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie MDK „ISKRA” w Pile, ul. Okrzei 9, w terminie do 11 maja 2018 r.

– Osoby niepełnoletnie, które będą kontynuować naukę w naszych pracowniach w roku szkolnym 2018/2019, składają deklarację (załącznik nr 1).

– Osoby pełnoletnie, które będą kontynuować edukację w naszych pracowniach w roku szkolnym 2018/2019, składają deklarację (załącznik nr 2).

Opublikowano w Aktualności.