SYMPOZJUM NAUKOWE O PROFILAKTYCE, DIAGNOSTYCE I LECZENIU RAKA

3.03.2023 r. w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile odbyła się VII edycja Wielkopolskich Sympozjów Onkologicznych. Sympozjum zorganizowało Wielkopolskie Centrum Onkologii. Tym razem spotkanie naukowe odbyło się w Pile, na którym omówiono zagadnienia związane z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nowotworów. Odbyły się trzy sesje z udziałem prelegentów, ze Szpitala Specjalistycznego w Pile, sesja z udziałem pacjentów, organizacji pacjenckich oraz sesja z wykładami lekarzy Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął min. Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak.

Sympozjum

Opublikowano w Aktualności.