Spotkanie kadry powiatowych centrów pomocy rodzinie z regionu północnej Wielkopolski

21.02.2023 odbyło się spotkanie dla powiatowych centrów pomocy rodzinie z regionu północnej Wielkopolski. W murach Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” miało miejsce pierwsze robocze spotkanie dla kadry centrów pomocy rodzenie z regionu północnej Wlkp.  pod nazwą: „Współpraca instytucji systemu wspierania rodziny subregionu pilskiego wobec wyzwań związanych ze zmianami w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Opublikowano w Aktualności.