Program NIEPODLEGŁA 2021

             

Młodzieżowy Dom Kultury „IKSRA” jako partner Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile bierze udział w projekcie „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego na lata 2017 – 2022r. W tym celu zaplanowano szereg działań o charakterze kulturalno –  edukacyjnym, włączających do udziału lokalne społeczności. Projekt jest poświęcony upamiętnieniu najburzliwszego okresu w historii Polski, którego zwieńczeniem było odzyskanie niepodległości, ukazując go w wymiarze całego kraju jak i przez pryzmat lokalny.

Patronat Honorowy Starosty Pilskiego

Przyświeca temu cel przypomnienia dzisiejszym pokoleniom, jak trudno jest od nowa „budować” Polskę na terenach utraconych na okres kilku pokoleń, a potem ponownie odzyskanych. Poprzez działania edukacyjne i artystyczne oraz towarzyszące im wydarzenia zaplanowano ukazanie wielowymiarowości tego procesu. Wydarzenia przede wszystkim będą nawiązywać do odbudowy polskiej państwowości. Zadania zaplanowano w projekcie tak aby włączyć w jego realizację rożne grupy społeczne i wiekowe oraz mieszkańców wsi i miast z terenu Powiatu Pilskiego – zarówno młodzież, jak i dorosłych członków społeczności lokalnych, w tym seniorzy oraz niepełnosprawni. Aby osiągnąć powyższe zastosowano różnorodne elementy działań kulturalno – edukacyjnych takich jak: warsztaty, prace manualne, koncerty, wystawy, mini rekonstrukcje, wyjazdowe lekcje edukacyjne.

Harmonogram działań obejmuje:

  • Warsztaty muzyczne „Po ten kwiat czerwony”,
  • Koncert Patriotyczny Zespołu FORTECA „Walka trwa”,
  • Występ podopiecznych Studia Piosenki ISKRA w Pile,
  • Wystawa żywej historii – przegląd broni i umundurowania żołnierzy Polskich oraz Ekspozycja „Nadwiślański obóz”,
  • „Przystanek Piła i okolice” – Michał Drzymała i jego walka z germanizacją w zaborze pruskim,
  • „Przystanek Piła i okolice” – W drodze ku wolności.

,,Przystanek Piła i okolice” to program edukacji regionalnej dla młodzieży, studentów, mieszkańców Piły i powiatu realizowany w formie wyjazdów edukacyjnych w plenerze. Miejscem realizacji działań projektowych jest teren miasta Piły a zwłaszcza: siedziba PiMBP, siedziba MDK ISKRA w Pile oraz Powiatowy Stadion przy ul. Okrzei 4  w Pile. Realizację programu edukacji regionalnej PRZYSTANEK PIŁA I OKOLICE zaplanowano w miejscowościach Grabówno, Wysoka, Łobżenica, Górka Klasztorna, Morzewo oraz Gromadno.

Projekt oraz wszystkie jego elementy zostały objęte honorowym patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. Patronat honorowy podkreśli rangę wydarzenia i pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców poprzez rozszerzenie działań promocyjnych związanych z rozpowszechnianiem informacji o zaplanowanych do realizacji zadaniach. Patronat nad wydarzeniami zawartymi we wniosku zadeklarowały Tygodnik Nowy i Głos Wielkopolski. Bieżące informacje o wydarzeniach projektowych skierowane będą również do pozostałych mediów lokalnych i regionalnych (innych gazet, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych).

 Nazwa programu dotacyjnego: Niepodległa

Nazwa zadania: „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI – wzmacnianie wspólnoty społeczności powiatu pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię narodową”

Wnioskodawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile

Partnerzy: Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile

Okres realizacji projektu: maj – listopad 2021r.

Koszt całkowitego : 53 630,00 zł

Dotacja z Biura Programu Niepodległa: 39 000,00 zł

 Oficjalna strona Programu NIEPODLEGŁA: https://niepodlegla.gov.pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA  na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Opublikowano w Aktualności, Niepodległa 2021.