Gratulacje dla młodej artystki Agnieszki Szymańskiej byłej uczennicy Lucyny Pach.

Dnia 13 stycznia 2022 roku w Galerii Debiutów pilskiego BWA odbył się wernisaż Agnieszki Szymańskiej. Agnieszka Szymańska ścieżkę artystyczną jako swoją przyszłość, obrała w klasie maturalnej doskonaląc  swoje umiejętności rysunkowe i malarskie pod okiem artysty plastyka Lucyny Pach w pracowni Rysunku i Malarstwa Młodzieżowego Domu Kultury ,,Iskra” w Pile. Czytaj dalej

Wieli sukces spotkania z cyklu „Damy o Kobiety – Profilaktyka w Kobiecych Problemach”

Organizatorem pierwszego spotkania był Szpital Specjalistyczny w Pile oraz Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile. Spotkanie otworzył dyrektor szpitala Wojciech Szafrański, a prowadziły je położna Katarzyna Pochylska, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w pilskim szpitalu oraz fizjoterapeutka Ewa Sobieszyńska. Czytaj dalej