Mediacje w szkole

8 grudnia W Centrum Powiatowym ISKRA w Pile, odbył się regionalny konwent, którego tematem były „Mediacje w szkole”. Organizatorami konferencji był Powiat Pilski oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele czterech powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i złotowskiego.
Należy zaznaczyć, że mediacje w szkole to działania, które Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje od 2016 roku razem z Samorządem Wielkopolskich Radców Prawnych, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty i Prezesem Sądu Okręgowego w Poznaniu. Efekty tego porozumienia widoczne są już w wielu wielkopolskich szkołach, w których ta metoda jest coraz bardziej popularyzowana.
W konwencie regionalnym w Pile wzięli udział przedstawiciele środowisk najbardziej zainteresowani efektywną komunikacją z dziećmi i młodzieżą i poprawą z nimi relacji: przedstawiciele samorządów terytorialnych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciele rad rodziców oraz samorządów uczniowskich. Prelegentami byli specjaliści w tej dziedzinie, którzy na co dzień w swojej pracy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą i zajmują się mediacjami.
Symulację sztuki mediacji przedstawiła Jolanta Kucharzak – główny specjalista ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Wielkopolskiego, Ekspert Zespołu Rzecznika Praw Dziecka ds. standardów mediacji rówieśniczej, szkolnej i oświatowej. Spotkanie miało fachowy charakter, tak aby słuchacze wynieśli z niego jak najwięcej profesjonalnej wiedzy.

Opublikowano w Aktualności.