Stowarzyszenie Art- Talent działające przy MDK „ISKRA” zyskało nowe wyposażenie

 

Projekt dofinansowano z Państwowych Funduszy Celowych

Nazwa funduszu: Funduszu Promocji Kultury

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Art-Talent z Piły do prowadzenia działalności statutowej

Nazwa beneficjenta: Art- Talent

Całkowita wartość projektu: 220 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 220 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: od 01.03.2022 r. do  31.12.2022 r.

Cel projektu:

Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępu oraz podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej stowarzyszenia ART- TALENT oraz jego rozwój instytucjonalny poprzez zakup różnego rodzaju wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zadań kulturalnych oraz wyposażenia usprawniającego pracę biurową.

W strukturach stowarzyszenia zrzeszeni są członkowie posiadający ogromy potencjał i doświadczenie, które możliwe jest do wykorzystania przy realizacji wydarzeń kulturalnych w trzech obszarach- TANIEC, ŚPIEW i TEATR. Pandemia pokrzyżowała plany stowarzyszenia w realizacji kolejnych wydarzeń. Wybór ww. trzech obszarów jest istotny także z uwagi na fakt, iż dzięki zakupionemu sprzętowi możliwa będzie realizacja zajęć w formie zdalnej, możliwa będzie także transmisja wydarzeń, w tym na żywo.

Korzyści dla stowarzyszenia wynikające z realizacji zadania to miedzy innymi możliwość rozszerzenia oferty kulturalnej, zaistnienia w świadomości mieszkańców jako prężnie działające stowarzyszenie, brak zależności od innych organizacji w zakresie wykorzystania sprzętu oraz możliwość wykorzystania sprzętu do zajęć zdalnych, warsztatów on-line.

Reasumując, dzięki realizacji niniejszego zadania, mamy niepowtarzalną szansę stać się w pełni profesjonalną instytucją kultury, wyróżniająca na tle innych w naszym powiecie. Informacja o dofinansowaniu sprzętu ze środków z Programu MKiDN będzie przez nas rozpowszechniana nie tylko za pośrednictwem tablicy informacyjnej, ale przy okazji wszystkich wydarzeń realizowanych przez Stowarzyszenie w ciągu najbliższych lat.

Pracownie wokalna,  taneczna i teatralna wzbogaciły się o profesjonalny sprzęt odtwarzający, komputery i mikrofony.

 

 

 

Sala widowiskowa zyskała nowe wyposażenie nagłośnieniowo- oświetleniowe.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie pozyskało do swojego biura meble, sprzęt biurowy oraz sprzęt komputerowy do promocji i realizacji różnorodnych przedsięwzięć dokumentujących działalność statutową organizacji.

 

 

Reżyserka studia nagrań zyskała wyposażanie multimedialne do filmowania ważnych wydarzeń.

 

 

Opublikowano w Aktualności, Art talent.