Praca na odległość

Andrzej Ancuta

  1. Proszę wykonać zadania mat 1 ruchu-maty hetmanem ze strony: zadania.szachowe.pl
  2. Proszę wykonać zadania mat 1 ruchu-maty różne ze strony: http://zadania.szachowe.pl
  3. Proszę wykonać zadania- mat w 1 ruchu-maty hetmanem i maty różne ze strony: http://zadania.szachowe.pl
  4. Ze strony: http://zadania.szachowe.pl , proszę wykonać ćwiczenia na temat:podwójny atak
  5. Na stronie zadania.szachowe.pl  – ćwiczenie matowania hetmanem
  6. Na stronie: zadania.szachowe.pl –  proszę ćwiczyć matowanie więżą
  7. Na stronie zadania.szachowe.pl proszę ćwiczyć matowanie dwoma gońcami
  8. Ze strony   zadania.szachowe.pl   proszę ćwiczyć mat w 2 posunięciach
  9. Na stronie  https://szachydzieciom.pl/?page_id=4113#1 proszę zapoznać sie z pojęciem ,,opozycja”
Opublikowano w Klub szachowy.