Milena Dawidziuk uhonorowana w „potyczkach wierszowanych”

Uzdolniona poetycko Milena Dawidziuk z Klubu Literackiego „Pegazik” naszego MDK  „ISKRA” kolejny raz sięgnęła po laury poetyckie. W VII ogólnopolskim Turnieju na Zamku „Potyczki Wierszowane” w Golubiu – Dobrzyniu za swoją poezję została uhonorowana wyróżnieniem. Podczas gali finałowej na Zamku w Golubiu – Dobrzyniu laureatka zaprezentowała wyróżniony utwór, który spotkał się z uznaniem jury i widowni. Gratulujemy! Czytaj dalej

Barbara Kotula nagrodzona za wiersze

Dwunastoletnia Barbara Kotula z Klubu Literackiego „Pegazik” naszego MDK „ISKRA” po raz kolejny została nagrodzona za wiersze w dwóch ogólnopolskich konkursach poetyckich. W XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka w Krasocinie otrzymała III nagrodę. Czytaj dalej

Zmiana konta Rady Rodziców

UWAGA !!!

Zmiana konta Rady Rodziców:

Numer rachunku: 52 1320 1537 4587 8527 3000 0001 

nazwisko i imię ucznia ………………………………………………….     pracownia/ nazwisko nauczyciela  ………………………………………..

kwota: ……………….  słownie kwota: ………………………………………………………………….

Mediacje w szkole

8 grudnia W Centrum Powiatowym ISKRA w Pile, odbył się regionalny konwent, którego tematem były „Mediacje w szkole”. Organizatorami konferencji był Powiat Pilski oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Czytaj dalej

Konferencja z okazji obchodów Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK

6 grudnia W Centrum Powiatowym ISKRA w Pile podczas „Konferencji z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK” wyróżniono zasłużonych krwiodawców.
Odznaki wręczył Mirosław Welc, prezes Oddziału Rejonowego PCK w Pile, a w imieniu samorządu Powiatu Pilskiego honorowym krwiodawcom podziękował Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.