Zajęcia plastyczne „Spotkania ze sztuką”.

Zajęcia plastyczne „Spotkania ze sztuką”.
Wiek uczestników 7 – 15 lat.

nauczyciel: Małgorzata Biała

Głównym celem zajęć jest rozwój uzdolnień plastycznych oraz szerzenie wśród uczniów postawy utożsamiania się dziecka jako artysty.

Aby osiągnąć zamierzony cel uczestnicy zajęć:

– pracują samodzielnie i kreatywnie

– uczą się różnorodnych technik plastycznych

– poznają podstawowe pojęcia plastyczne

– poszerzają umiejętność wnikliwej obserwacji

– wykonują ćwiczenia pobudzające wyobraźnię

– nabywają umiejętność wyrażania swoich emocji i wrażeń

– biorą udział w konkursach plastycznych

– zwiedzają bieżące wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych.

Opublikowano w Pracownia plastyczna, Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych, Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych.