XV Regionalny Konkurs Literacki „Od magii świata do magii słowa” rozstrzygnięty – Marika Pytlarz, Agata Mindykowska, Weronika Pytlarz i Adam Marczyk laureatami „Złotych Piór

Koncert z poezją i nagrodami 

W Międzynarodowym Dniu Poezji, 21 marca br., w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile, przy pełnej widowni, jakże pięknie zabrzmiały strofy poezji i intrygujące fragmenty miniaturek literackich młodych twórców słowa – laureatów XV jubileuszowego Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa”. Konkurs ten, nad którym honorowy patronat objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, zorganizował Klub Literacki „Pegazik” Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Panatelona Szumana w Pile, przy wsparciu Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol i Wydawnictwa Media Zet Zuzanna Przeworska.

Podczas uroczystego koncertu literacko-muzycznego podsumowano piętnastą edycję tego konkursu. Jury w składzie Zuzanna Przeworska – przewodnicząca, poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, Elżbieta Ambroż – poetka, Jan Arski – dziennikarz, animator kultury, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, wysoko oceniło poziom konkursu, rekordowa też była liczba uczestników, których utwory dotyczyły bardzo różnej tematyki: od codzienności i bólu istnienia, radości bycia z kimś i samotności, po prace pełne fantazji i zabawnej przygody ze słowem.

Dużo autorów, wysoki poziom konkursu, a więc – co zrozumiałe – i dużo nagród. Jury przyznało cztery Złote Pióra, 15 nagród II i III stopnia oraz 19 wyróżnień i 11 podziękowań dla autorów za prezentację konkursowych utworów, a także 9 podziękowań dla nauczycieli za mecenat nad młodymi autorami. Nagrody przyznano w czterech kategoriach wiekowych: autorzy ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studenci.

Złote Pióra otrzymali:

– Marika Pytlarz ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – za zestaw liryczno-refleksyjnych wierszy: „Razem:, „W świecie”, „Chcę umrzeć”, „Samotność”, „Nie wiem” – za wyobraźnię, prawdę uczuć i poetyckie „tęsknoty, których nie  zagoi się esemesem”;

– Agata Mindykowska z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – za perełki poetyckie, które „oczyszczają z balastu dnia” i głęboką refleksję o świecie w wierszach: „Sąd o (ludziach) ostateczny”, „Pomiędzy”, „Muśnięcie”, „Psychoanaliza”;

– Weronika Pytlarz z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – za nieprzeciętną wyobraźnię i własny styl poetycki w błyskotliwym i dojrzałym zestawie wierszy: „Będziemy mówić”, „Szeptem mów”, „Wielkie nieba”, I przysięgam”, „W tych domach”, „Gorączka nocy letniej”;

– Adam Marczyk z Piły, student Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – za piękno „zaszyte między słowami” w opowiadaniu „Jeden, dwoje, troje”.

Specjalne Podziękowania otrzymali laureaci Złotych Piór poprzednich edycji konkursu: Laura Chuchla, maturzystka z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, za błyskotliwy debiut książkowy – tomik „Spowiadam się” oraz Andrzej Jan Rubik – student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile – za przygotowywany do druku tom wierszy „Alibi”.

O laureatach konkursu i ich utworach barwnie opowiadała prowadząca imprezę jurorka Zuzanna Przeworska. Młodzi twórcy przy autorskim stoliku z czerwoną różą czytali wiersze i fragmenty nagrodzonych opowiadań, nagradzane gromkimi oklaskami przez zasłuchaną publiczność. Równie owacyjnie widownia przyjmowała prezentacje muzyczne, które  wzbogaciły to poetycko-refleksyjne święto słowa, w wykonaniu solistów i instrumentalistów z Pracowni Muzycznej MDK „ISKRA” w Pile prowadzonej przez Justynę Bramczewską: Szymona Stróżyńskiego, który wręcz brawurowo zaśpiewał dwie piosenki, wdzięczny był występ pełnej temperamentu scenicznego Martyny Chwojnickiej, a także instrumentalistów: Ryszarda Dzidziula oraz Julii Leszczyńskiej, Weroniki Luc i Martyny Makowskiej.

Laureaci konkursu odbierali nagrody wraz z gratulacjami z rąk Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, dyrektor MDK „ISKRA” w Pile Ariany Latzke, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile Joanny – Wyrwa Krzyżańskiej oraz jurorki Konkursu poetki Elżbiety Ambroż i poety Edmunda Muscari Czynszaka.

Młodym mistrzom słowa koncertowo podziękowano za ich wyobraźnię i fantazję twórczą, za polot i finezję słowa, za wzruszającą i często już dojrzałą lirykę oraz odkrywanie własnych przestrzeni poetyckich i udane próby prozatorskie, za piękno polskiego języka, za twórczą pasję. Mówił też o tym,  pięknie gratulując laureatom sukcesu w tym konkursie Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, podziękował też Zuzannie Przeworskiej, że od lat promuje młode talenty literackie.

Pracę twórczą Zuzanny Przeworskiej z utalentowanymi młodymi autorami doceniła także społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, przyznając jej zaszczytny tytuł honorowy „Przyjaciela Szkoły” „za bezcenną i bezinteresowną pomoc, za okazanie Nam dobrej woli i hojności, dzięki której mogliśmy realizować pomysły i marzenia naszych uczniów”. Piękną statuetkę „Przyjaciel Szkoły” wraz z certyfikatem, podziękowaniem i gratulacjami przekazała Zuzannie Przeworskiej podczas tej uroczystości – w imieniu dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku Danuty Buryta-Arndt – polonistka Anna Panek w towarzystwie młodej autorki – laureatki konkursu Laury Zmitrowicz. Dodajmy, że Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Wyrzysku pod kierunkiem polonistki Anny Panek przygotowuje do druku antologię, w której także znajdą się utwory laureatów poprzednich edycji tego konkursu oraz utwory powstałe na warsztatach literackich w Klubie Literackim „Pegazik”.

Za inspirowanie, wspieranie i rozwijanie młodych twórców słowa specjalne podziękowania otrzymały: Anna Panek ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku,

Maja Cieślak – Strzelec ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,

Małgorzata Zyber ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, Alicja Felcyn ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej, Violetta Gast ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej, Beata Lipowicz ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile, Violetta Piotrowicz ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile, Aldona Ostachowicz  ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile i Ewa Łuczyk ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku.

Nagrody ufundowali organizatorzy konkursu: MDK „ISKRA” w Pile, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile, Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, Dom Księgarski „MJL” Lus w Pile, a także Starostwo Powiatowe w Pile.

Uroczystość dobiegła końca, a laureaci jeszcze jakiś czas pozowali do pamiątkowych zdjęć na tle ciekawej scenografii autorstwa artysty plastyk Marty Mrówki. Także przy twórczym stoliku długo jeszcze toczyły się rozmowy młodych autorów z publicznością…

                                                                                                                                                                                                   Zuzanna Przeworska  

 

 

Protokół Jury

XV Regionalnego Konkursu Literackiego “O Złote Pióro”

“Od magii świata do magii słowa”- Piła ’2017

 

XV Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” ogłoszony został przez Klub Literacki „Pegazik” przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Konkurs wsparły: Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol i Wydawnictwo Media Zet.

W konkursie, któremu przyświecało hasło „Od magii świata do magii słowa”, wzięło udział 149 autorów, którzy nadesłali 302 utwory wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Łobżenicy, Wysokiej, Kaczor, Grabionnej, Wiktorówka, Szydłowa, Starej Łubianki, Chodzieży.

Jury w składzie:

Zuzanna Przeworska – przewodnicząca, poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

Elżbieta Ambroż – poetka,

Jan Arski – dziennikarz, animator kultury, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

na posiedzeniu w dniu 1 marca 2018 roku postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych: autorzy ze szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadpodstawowych, studenci:

 

I kategoria: autorzy ze szkół podstawowych:

ZŁOTE PIÓRO – MARIKA PYTLARZ   

ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile

– za zestaw liryczno-refleksyjnych wierszy: „Razem:, „W świecie”, „Chcę umrzeć”, „Samotność”, „Nie wiem” – za wyobraźnię, prawdę uczuć i poetyckie „tęsknoty, których nie  zagoi się esemesem”

 

II nagroda ex aequo:

– Julia Felcyn ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej – za barwne i sprawnie napisane opowiadanie „Stella”

– Konstancja Pazderska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku – za wrażliwość poetycką i niebanalne metafory w wierszu „A gdzieś nici pajęcze”

– Zuzanna Szwagierczyk ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za wzruszającą, z polotem napisaną opowieść „Z punktu widzenia kota”.

 

 III nagroda ex aequo:

– Andrzej Gogoła ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za polot twórczy i precyzję obrazów w miniaturce „Rodzinne historie”

– Antonina Kopka ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za intrygujące, oglądane z dwóch stron, opowiadanie „Zielony ocean”

– Wiktoria Wójcik  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile za zajmujące opisy tajemnic domu w opowiadaniu „Tajemnicza przygoda”

– Maria Wygrzywalska ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile za fantazję w barwnym opowiadaniu „Niezwykła wycieczka”

 

Wyróżnienia:

 * Wiktoria Bernacka – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku za poetycki ogląd świata w wierszach „Marzenia ,”Wszystko to pamiętam”

* Martyna Majda” ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – za  ciekawe opowiadanie „Małe tajemnice” o przygodach dziewcząt na castingu”

* Natalia Bujak – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku za urodę słów w wrażliwość poetycką i prawdę uczuć w wierszach „W stronę gwiazd” i w „Tonacji jesiennej”

* Martyna Bujak – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku za magię słów i celne pointy w wierszach „Jest taka chwila” i „Magia słów”

* Ryszard Dzidziul ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – za  pełne emocji opowiadanie „Zwierzęca przyjaźń”

* Natalia Wagner – ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku  – za wyobraźnię w opowiadaniu „Dom pełen zagadek”

* Aneta Wawrzyniak ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – za wrażliwość poetycką w wierszach „Dotyk”, „Tysiąc mil”

* Martyna Chwojnicka ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – za urodę zwykłych słów w wierszach „Szkolna przyjaciółka” i „Moja mama”

* Natalia Maria Ligenza ze Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim – Oddział Grabionna za piękną wyobraźnię w bajce „Kocia Wyspa”

* Samira Belaid – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku za ciekawe opowiadanie „Mój przyjaciel błysk”

* Nikola Borzych – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku za prawdę uczuć w wierszach „Strach”, „Idol”, „Ona”

* Martyna Szpot – ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – za dramaturgię opowiadania „Ostatni skok”

 

 

Kategoria autorów z gimnazjów:

 

ZŁOTE PIÓRO – AGATA MINDYKOWSKA  

z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

za perełki poetyckie, które „oczyszczają z balastu dnia” i głęboką refleksję o świecie w wierszach: „Sąd o (ludziach) ostateczny”, „Pomiędzy”, „Muśnięcie”, „Psychoanaliza”

 

II nagroda ex aequo:

-Alicja Tyrańska z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – za świetną narrację, bogaty język i fantazję twórczą w opowiadaniu „Alfabet ludzkiego umysłu”

– Marta Strzelec z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – za błyskotliwe opowiadanie psychologiczne „Oddalony”

 

III nagroda ex aequo:

– Klaudia Soczewka – z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile za przejmujące, sprawnie napisane opowiadanie „Nowy początek – Wstęp” i za „ściśnięte serce” w poezji    

– Wiktoria Pytlarz z Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – za poetyckie myśli jak „prześwit słońca dojrzałe” w ciekawych wierszach „Tylko ona”, „Tacy sami”, „Tylko tam”, ”Być nim”, „Do szczęścia

 

 

Wyróżnienia: 

*Aleksandra Michałek – z gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy za interesujące opowiadanie „Ukryty ból”

*Julianna Wegner – z gimnazjum w Szkole Podstawowej w Kaczorach – za wyobraźnię i piękny język w opowiadaniu „Klucz do szczęścia”

* Kacper Podgajny – z Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile za prawdę uczuć i pełne wrażliwości strofy w wierszach „Wędrowiec”, „Żyję”, „Obraz”

* Wiktoria Jabłońska – z Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile za ciekawą próbę zapisu emocji w „Kalejdoskpie”

– Weronika Guss – z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile za bogatą narrację, ciekawą kompozycję i tajemniczość w opowiadaniu „Podróż”

 

Kategoria autorów ze szkół ponadgimnazjalnych:

 

ZŁOTE PIÓRO – WERONIKA PYTLARZ

z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

– za nieprzeciętną wyobraźnię i własny styl poetycki w błyskotliwym i dojrzałym zestawie wierszy: „Będziemy mówić”, „Szeptem mów”, „Wielkie nieba”, I przysięgam”, „W tych domach”, „Gorączka nocy letniej”

 

II nagroda ex aequo:

 – Michał Podkowa – z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – za udane dziennikarskie opowiadanie „Brudna ziemia”

 

III nagroda:

– Emilia Szymańska – z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile  – za przesłanie moralne w sprawnie napisanym opowiadaniu „Tylko raz”

 

Wyróżnienia:

 – Sara Kałecka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – za ciekawe opowiadanie „Spadająca gwiazda”

– Wiktoria Szymanek z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – za ciekawe opowiadanie „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”

 

Kategoria autorów – studenci:

 

ZŁOTE PIÓRO – Adam Marczyk z Piły

student Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku

za piękno „zaszyte między słowami” w opowiadaniu „Jeden, dwoje, troje”

 

II nagroda ex aequo:

Kinga Wasilewska z Piły – studentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – za wyobraźnię i głębię przesłania w cyklu refleksyjno-psychologiczych wierszy z dramatyczną prawdą o człowieku: „Wspomnienie”, ”Przyjacielowi”,  „Przenośnia”, „Pamięć”, „Człowiek z pogranicza”

* Aleksandra Kamińska z Nowego Dworu koło Szydłowa – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – za świetne portrety liryczne w wierszach „Na przyszłość”, „Oni-My”, „Osuwa się”, „12 I”,”D.”

 

 

 

Podziękowania za prezentację twórczości:

* Pola Pierzyńska -ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile

* Aleksandra Jopek  ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile

*Zuzanna Kozimor, Jolanta Nowicka i Laura Zmitrowicz  – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

* Jakub Cuper – ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach

* Julia Kijek, Nadia Zarańska  -ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile

* Agata Felcyn, Kimi Szwajcer  -ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

* Jan Brzeziński -ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku

 

 

PODZIĘKOWANIE

za inspirowanie, wspieranie i rozwijanie

młodych twórców słowa prezentujących swoją twórczość

w XV Regionalnym Konkursie Literackim „O Złote Pióro”

 pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” – Piła’2018

 

ANNA PANEK ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

MAJA CIEŚLAK – STRZELEC ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

MAŁGORZATA ZYBER – ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile

ALICJA FELCYN -ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

VIOLETTA GAST-ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

BEATA LIPOWICZ ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile

VIOLETTA PIOTROWICZ – ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile

ALDONA OSTACHOWICZ – ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile

EWA ŁUCZYK – ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku

 

 

Specjalne Podziękowanie

 

– LAURA CHUCHLA z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – za błyskotliwy debiut książkowy „Spowiadam się”

Andrzej Jan Rubik – student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile – za przygotowywany do druku tom wierszy „Alibi”

 

Jury bardzo wysoko ocenia poziom tegorocznej piętnastej edycji Konkursu, zarówno wierszy jak i utworów prozą. Liczba uczestników Konkursu była rekordowa, co świadczy o jego dużej popularności. Jury gratuluje organizatorom udanego przedsięwzięcia literackiego.

 

 

Podpisy jury:

Zuzanna Przeworska                        Elżbieta Ambroż                     Jan Arski

 

Piła, 1 marca 2018 r.

 

 

 

 

Opublikowano w Aktualności, Klub literacki.