Spotkanie autorskie z poetką Laurą Chuchlą

 Debiut książkowy Laury Chuchli z „Pegazika”

Młoda poetka Laura Chuchla, od lat związana z Klubem Literackim „Pegazik” MDK „ISKRA” w Pile  i Fundacja Literacką im. Agnieszki Bartol, wydała debiutancki tom wierszy pt. „Spowiadam się”. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Media Zet. Tym błyskotliwym debiutem książkowym, który trafił do księgarń akurat w dziewiętnaste urodziny poetki, Laura Chuchla potwierdziła swój niewątpliwy talent poetycki.

Wcześniej poetka publikowała swoje wiersze w Antologii Młodych Twórców „Z głową w chmurach”(2012) i nowej antologii poezji i prozy „Zderzenie” (2016), „Przygoda z Agnieszką” (2017), zawierających utwory autorów związanych z Klubem Literackim „Pegazik”; jej wiersze znalazły się także w wielu ogólnopolskich wydawnictwach pokonkursowych.

Laura Chuchla, obecnie maturzystka Zespołu Szkół im. Staszica w Pile, uhonorowana przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol Nagrodą Specjalną za indywidualność twórczą, ma w swym dorobku wiele tez nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach poetyckich.

W książce „Spowiadam się” Laura Chuchla daje liryczny popis mistrzostwa w operowaniu słowem i obrazem. To mądra, dojrzała poezja, w której refleksja przeplata się z liryką, nierzadko metafizyczną. Poetka nawiązuje też do tematyki bibilijnej, osadzając ją oryginalnie we współczesności. Wiersze o „Niewiernym Tomaszu”, „Izaaku”, „Noe”, Marii Magdalenie” czy „Kainie i Ablu” odsłaniają poniekąd prawdę o nas samych – to takie mini traktaty o człowieku.

Z tej wieloznacznej, przesiąkniętej tradycją, niejako koronkowej poezji wyłania się taki obraz świata, w którym „gdy wreszcie stajemy mocno na nogach / znowu się zmienia” („Nasza epoka jest kobieta”). Oczywiście, człowiek z wierszy Laury Chuchli , choć niedoskonały, nie jest bezbronny. I choć poetka proponuje: „Bądźmy tacy/ jak nas Bóg stworzył / na dobre, na złe / na podobieństwo”, paradoksalnie podpowiada i takie rozwiązanie: „Bądźmy tacy/ jak nas Bóg stworzył / bardziej na złe niż na dobre / na przeciwieństwo” („O człowieku”). To sprawia, że w wierszach tych każdy z nas może się rozpoznać.

Tomik, ilustrowany przez Dorotę Solarską, składa się z pięciu swoistych dedykacji. To rozdziały: interpretacjom, poszukiwaniom, poezji nie tylko cudzej, miłościom, oraz światu – ludziom, florze, faunie, Tobie. Można zanurzyć w tych wierszach jak w nurcie życia. Czasem z prądem życia, a czasem pod prąd. Jak w wierszu „Nie byliśmy wyjątkowi”: „Spaliliśmy za dużo / murów / za dużo mostów powstało / z naszych rąk…”.

Swoją debiutancką książkę poetycką Laura Chuchla zadedykowała także, co z satysfakcją odnotujmy,  „…Pegazikowym twórcom, za moc wzajemnych inspiracji
i tysiące żyjących we mnie historii,  Zuzannie Przeworskiej, za wszystko- co dotyka poezji, pomaga poznawać siebie i pozwala dziś pisać te słowa.

Promocja tomiku „Spowiadam się” Laury Chuchli odbędzie się w czwartek, 15 marca 2018 r., o godz. 18. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile. Poprowadzi je Zuzanna Przeworska.

Zapraszamy na to ciekawe spotkanie autorskie, wzbogacone o prezentacje muzyczne, recytatorskie i plastyczne. Wstęp wolny!

         

Opublikowano w Aktualności, Klub literacki.