Wyniki XVII Konkursu Literackiego „O Złote Pióro”

Młodzi twórcy słowa – nagrodzeni

Znamy już laureatów XVII Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” – Piła 2020, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile, przy współudziale Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol. Konkursowi patronował Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.

Wyniki konkursu w Protokole Jury Konkursu.  Protokół jury – 17 Konkurs O Złote Pióro – 2020_

Laureatom serdecznie gratulujemy i prosimy o cierpliwość!

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, nagrody, wyróżnienia i podziękowania będzie można odebrać w siedzibie MDK „ISKRA” przy ul. Okrzei 9 w Pile – osobiście albo przez swoją szkołę.

O terminie odbioru nagród poinformujemy na stronie internetowej MDK „ISKRA” w Pile.

Opublikowano w Aktualności.