Spotkanie z przedstawicielami kanadyjskiego wymiaru sprawiedliwości ( 22 maja 2017 r.)

 

W poniedziałek 22 maja 2017 r. odwiedzili nas przedstawiciele kanadyjskiego wymiaru sprawiedliwości w osobach pana Dana Richarda Beto – Przewodniczącego Komitetu Międzynarodowego NAPE (National Association of Probation Executives), pana Wayne Dicky – Prezydenta Amerykańskiego Stowarzyszenia Aresztów, pana Donalda G. Evansa – wykładowcę Canadian Training Institute, szkolącego kadry wymiaru sprawiedliwości, z Kanady pana Gerrya Minarda – szefa okręgu kuratorskiego, członka komitetu międzynarodowego NAPE i pana Todda Jermstada – szefa okręgu kuratorskiego, który zasiada w radzie dyrektorów NAPE. Zaproszeni spotkali się w sali widowiskowej MDK”ISKRA” z młodzieżą pilskich szkół ponadgimnazjalnych. Nad sprawnym przebiegiem prelekcji czuwał pan Romuald Burczyk przedstawiciel Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych. Organizacja ta od 10 lat towarzyszy społecznej misji szkoląc kadrę Kuratorów Sądowych w całym kraju i prowadząc spotkania z młodzieżą. Dzięki współpracy międzynarodowej realizowane są projekty z udziałem zagranicznych organizacji probacyjnych.

Zanim rozpoczęło się spotkanie goście pod skrzydłami dyrektora MDK p. Ariany Latzke zostali oprowadzeni po placówce i zapoznani z zasadami jej funkcjonowania. Dużym uznaniem cieszyły się wystawy prac plastycznych uczestników zajęć pozalekcyjnych prezentowane w sali widowiskowej oraz holu placówki i pracowniach plastycznych.

Kiedy nasi goście zapoznali się z placówką przyszedł czas na spotkanie z młodzieżą. W pierwszej części zostały przedstawione zasady funkcjonowania kanadyjskiego i amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości i odpowiedzialności karnej młodych Kanadyjczyków i Amerykanów. Później w panelu dyskusyjnym nasi goście odpowiadali na liczne pytania publiczności, która żywo zainteresowała się problemami wymiaru sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczył Starosta Pilski Eligiusz Komarowski z Etatowym Członkiem Zarządu Przemysławem  Pochylskim i Skarbnikiem Powiatu Pilskiego Tomaszem Pawłowskim.   Na zakończenie uczniowie podziękowali za ciekawe spotkanie i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Opublikowano w Aktualności.