„Solidarność regionu pilskiego. Zapomniani bohaterowie, wspomnienia, pamiątki”.

12 października br. w CENTRUM ISKRA odbyła się uroczystość podsumowująca projekt „Solidarność regionu pilskiego. Zapomniani bohaterowie, wspomnienia, pamiątki”. Udział w przedsięwzięciu wzięli: Wicestarosta Pilski Arkadiusz Kubich, goście z Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz internowani działacze „Solidarności” z regionu. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pamiątek, wśród których znalazły się m.in. listy z obozu w Gębarzewie, naczynia więzienne, zdjęcia, kopie dokumentów itp.

Program realizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa. PATRIOTYZM JUTRA 2022. „Solidarność regionu pilskiego. Zapomniani bohaterowie, wspomnienia, pamiątki”.

Opublikowano w Aktualności.