Pracownia Teatralna prowadzi zajęcia recytatorskie i teatralne dla dzieci (Teatr Pinokio) i młodzieży (Teatr Tabula Rasa)

Nauczyciel : Mariola Kostrzewa

Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zainteresowania dotyczące aktorstwa, sztuki teatralnej i recytacji. Biorą udział w ćwiczeniach dykcyjnych, uczących poprawnej wymowy oraz zabawach rozśpiewujących i rozwijających aparat głosowy. Młodzi aktorzy rozwijają swoje umiejętności na scenie, uczą się „opowiadania ciałem” poprzez zabawy teatralne, animację lalek teatralnych i rekwizytów. Każda grupa teatralna poznaje kolejne etapy powstawania spektaklu i przygotowuje własne przedstawienie, które następnie prezentuje publiczności.
Ponadto dzieci poznają poezję , uczą się pięknej deklamacji i biorą udział w konkursach recytatorskich.

Opublikowano w Pracownia teatralna.