Podsumowanie XX Olimpiady Ekologicznej Powiatu…

22 listopada w Centrum Powiatowym ISKRA miało miejsce uroczyste podsumowanie XX Olimpiady Ekologicznej Powiatu oraz XIII Ponad-powiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. W pierwszej zmagali się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu pilskiego, w drugiej laureaci olimpiad z terenu powiatów: pilskiego, chodzieskiego,       czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Gospodarzem i organizatorem obu wydarzeń był Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile. Laureatom gratulacje złożył m.in. Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu  w Pile oraz przedstawiciele samorządów powiatów, których uczniowie brali udział w olimpiadzie Subregionu Północnej Wielkopolski.

 

Opublikowano w Aktualności.