Podsumowanie Konkursu Plastycznego KRUS dla Dzieci

W czwartek 19 maja 2022r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” przy Okrzei w Pile odbyło się uroczyste podsumowanie XII Regionalnego Konkursu Plastycznego KRUS dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Do konkursu zaprosiła dzieci z terenów wiejskich pani Aleksandra Hadzik Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego. W powiecie pilskim konkurs odbył się pod honorowym patronatem Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego. Celem konkursu było promowanie bezpiecznej pracy i zabawy dzieci na terenie gospodarstwa wiejskiego. W konkursie wzięło udział 153 uczniów z 11 szkół podstawowych z terenu wsi. W ramach konkursu dzieci wykonywały prace dowolną techniką.

Opublikowano w Aktualności.