Odwiedziny przedszkolaków

31 listopada w godzinach porannych do Młodzieżowego Domu Kultury przybyła 25 osobowa grupa dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4. Pani Dyrektor Ariana Latzke zapoznała dzieciaki z obiektem oraz pokazała ostatnią wystawę z rysunku i malarstwa p. Lucyny Pach mieszczącą się na sali widowiskowej. Dzieci zachwycone malarstwem młodzieży  chętnie pokazały swoje zdolności plastyczne w jednej z naszych  pracowni – mogły namalować dowolny obrazek. Na zakończenie odwiedzin na dzieci czekał słodki poczęstunek. Spotkanie odbyło się w miłej, pełnej uśmiechów i wrażeń atmosferze.

Opublikowano w Aktualności.