„KRAJNA KOLOREM MALOWANA”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od sierpnia do października 2023 roku
KOSZT CAŁKOWITY: 75.748,00 zł
KWOTA DOTACJI: 71.000,00 zł
ŚRODKI WŁASNE: 4.748,00 zł 

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano realizację warsztatów „Krajna kolorem malowana” – inspirowanych tradycyjną kulturą ludową powiatu pilskiego i złotowskiego. Celem cyklu warsztatów jest popularyzacja zanikającej kultury Krajny oraz adaptacja tradycyjnych wzorów i motywów krajeńskich do potrzeb obecnych czasów i współczesnych wymagań mieszkańców regionu Północnej Wielkopolski. W projekcie zaplanowano szereg działań zmierzających do zachowania przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych m.in. poprzez utrwalenie gwary krajeńskiej, prezentacji zwyczajów, obyczajów i tradycji oraz przybliżenia realiów życia codziennego dawnych mieszkańców tych ziem. Lokalne dziedzictwo kulturowe to jedna z osi priorytetowych „Partnerstwa dla rozwoju Krajny” utworzonego w ramach pilotażowego programu realizowanego z udziałem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez samorządy reprezentujące odbiorców niniejszego projektu. Niniejszy projekt jest działaniem zmierzającym do rozwoju niezamożnych społeczności Północnej Wielkopolski w oparciu o dorobek kulturowy Krajny.

Działania projektowe:

Etap 1 – realizacja działań edukacyjnych – cykl warsztatów „Krajna kolorem malowana”

1/

warsztaty teatralne/teatr obrzędowy,

2/

warsztaty stolarskie „Motywy Krajny” z udziałem osób niepełnosprawnych oraz warsztaty ogrodnicze „Kolory Krajny” z udziałem seniorów – utworzenie w każdej z gmin tej historycznej krainy, skwerków z rustykalną ławeczką rzeźbioną motywami krajeńskimi otoczoną starymi odmianami bylin,

3/

warsztaty kulinarne (regionalne krajeńskie potrawy – Wieczór w stylu krajeńskim w Białośliwiu) – Koło Gospodyń Wiejskich „Kłodzianki”,

4/ „Wieczór w stylu krajeńskim” w Białośliwiu: tradycje krajeńskie w plenerze – muzyka, kulinaria, symbole i tradycje krajeńskie, międzypokoleniowy pokaz mody inspirowanej barwami i motywami krajeńskimi,

warsztaty wyplatania wianków, sesja fotograficzna,

5/ wystawa fotograficzna „Krajna od pokoleń” w każdej z gmin Stowarzyszenia,

6/ inscenizacja teatralna nt. tradycyjnej kultury Krajny na motywach sztuki pt. „Opowiedz mi, busiu”.

Etap 2 – rejestracja wydarzeń projektowych wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (reportaż do 5 min.,

dokumentacja zdjęciowa).

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu – na bazie kolekcji strojów krajeńskich przygotowanych do celów pokazów mody – planuje się organizację (niegenerującej dochodów) wypożyczalni strojów krajeńskich z możliwością ich wypożyczenia do realizacji inicjatyw edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych na rzecz zachowania przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych.

 

  1. III. HARMONOGRAM REALIZACJI

Działanie                                                       Termin od Termin do

Warsztaty teatralne/teatr obrzędowy od 23-08-2023 do 04-10-2023 (MDK Piła)

Warsztaty malowania odzieży (motywy krajeńskie) od 22-09-2023 do 22-09-2023 (GOK Białośliwie)

Warsztaty stolarskie „Motywy Krajny” od 01-09-2023 do 20-09-2023 (DPS Dębno i gminy KRAJNY)

Warsztaty ogrodnicze „Kolory Krajny” od 21-09-2023 do 21-09-2023 (Seniorzy i gminy KRAJNY)

Wieczór w stylu krajeńskim z pokazem mody i oprawą artystyczną od 24-09-2023 do 24-09-2023 (GOK Białośliwie)

Warsztaty wyplatania wianków w kolorach Krajny od 22-09-2023 do 22-09-2023 (GOK Białośliwie)

Sesja fotograficzna „Krajna od pokoleń” od 24-09-2023 do 24-09-2023 (GOK Białośliwie)

Międzypokoleniowy pokaz mody inspirowanej barwami i motywami krajeńskimi od 06-10-2023 do 06-10-2023 (Centrum ISKRA)

Inscenizacja teatralna nt. tradycyjnej kultury Krajny na motywach sztuki „Opowiedz mi, busiu” od  06-10-2023 do 06-10-2023 (Centrum ISKRA)

Wystawa fotograficzna „Krajna od pokoleń” od 06-10-2023 do 17-10-2023 (Centrum ISKRA + gminy KRAJNY)

Warsztaty kulinarne od 24-09-2023 do 24-09-2023 (GOK Białośliwie)

Montaż materiałów filmowych z napisami od 06-10-2023 do 13-10-2023 (MDK/Art. Talent)

 

Wydarzenie pod Patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

Opublikowano w Aktualności.