Inscenizacja teatralna na motywach sztuki pt. „Opowiedz mi, busiu”

Przed nami kolejna odsłona wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Krajna kolorem malowana” inspirowanych tradycyjną kulturą ludową powiatu pilskiego i złotowskiego. W piątek, 6 października o godz. 12.00 w Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej „Iska” w Pile odbędzie się inscenizacja teatralna na motywach sztuki pt. „Opowiedz mi, busiu” odzwierciedlającej zwyczaje i mowę dawnych mieszkańców Krajny. W bohaterów sztuki wcieli się młodzież uczęszczająca na zajęcia teatralne do Młodzieżowego Domu Kultury.

Niewątpliwą atrakcją dla publiczności będzie Międzypokoleniowy pokaz mody tradycyjnej i nowoczesnej inspirowanej barwami i motywami krajeńskimi, a jego dopełnieniem – Wystawa „Krajna od pokoleń”, prezentująca zdjęcia z sesji fotograficznej, która odbyła się w ramach „Wieczoru w stylu krajeńskim” w Białośliwiu. Wystawę będą mieli okazję zobaczyć mieszkańcy Powiatu Pilskiego i Powiatu Złotowskiego w gminach Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Łobżenica oraz Zakrzewo, Lipka i Złotów – czyli członkowie społeczności lokalnych należących do „Partnerstwa dla Rozwoju Krajny”, które jest jednym z realizatorów projektu.

Celem całego przedsięwzięcia jest popularyzacja zanikającej kultury Krajny oraz adaptacja tradycyjnych wzorów i motywów krajeńskich do potrzeb obecnych czasów i współczesnych wymagań mieszkańców regionu Północnej Wielkopolski.

W projekcie zaplanowano szereg działań zmierzających do zachowania przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych m.in. poprzez utrwalenie gwary krajeńskiej, prezentacji zwyczajów, obyczajów i tradycji oraz przybliżenia realiów życia codziennego dawnych mieszkańców tych ziem.

– Lokalne dziedzictwo kulturowe to jedna z osi priorytetowych „Partnerstwa dla rozwoju Krajny” utworzonego w ramach pilotażowego programu realizowanego z udziałem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez samorządy reprezentujące odbiorców niniejszego projektu. To jedno z działań zmierzających do rozwoju społeczności Północnej Wielkopolski w oparciu o dorobek kulturowy Krajny – podkreśla Eligiusz Komarowski, starosta pilski, który cały cykl wydarzeń objął swoim patronatem.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu – na bazie kolekcji strojów krajeńskich przygotowanych do celów pokazów mody – planuje się organizację wypożyczalni strojów krajeńskich z możliwością ich nieodpłatnego wykorzystania do realizacji inicjatyw edukacyjno-animacyjnych na rzecz zachowania przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych.

Opublikowano w Aktualności, Art talent.