Zapraszamy młodzież i seniorów na cykl spotkań oraz spływy kajakowe.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile zapraszają młodzież i seniorów w dniach 1-5 lipca 2019 r. na cykl spotkań na kanwie wspomnień z okresu dwudziestolecia międzywojennego realizowanych pod hasłem MAŁE AKADEMIE – „Porozmawiajmy o wolności” oraz spływy kajakowe i wspólne biesiadowanie.

W ramach zadania zaplanowano:
  • pięć spotkań w siedzibie MDK tzw. „małe akademie”, mających na celu integrację międzypokoleniową. W spotkaniach wezmą udział seniorzy i młodzież z powiatu pilskiego. Wezmą w nich udział grupy mieszane, międzypokoleniowe po 10 osób. Akademie poprowadzi regionalista, historyk, konserwator zabytków, lokalny patriota, autor wielu publikacji historycznych p. Roman Chwaliszewski.
  • na zakończenie każdego z 5 spotkań zaplanowano wspólny spływ kajakowy rzeką Rurzycą, co pozwoli na kontynuację integracji międzypokoleniowej oraz rozmów na zapoczątkowane w trakcie akademii tematy w bardziej nieformalnych warunkach.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona! Udział w imprezie jest bezpłatny. 

Zapisy do dnia 27 czerwca 2019 r.

Dokumenty należy pobrać, wypełnić i dostarczyć lub wypełnić osobiście w sekretariacie MDK „ISKRA”.

Dokumenty do pobrania:
Opublikowano w Aktualności.