XVII Powiatowa Olimpiada Ekologiczna

Uroczyste zakończenie domknęło XVII Olimpiadę Ekologiczną Powiatu Pilskiego i X Olimpiadę Ekologiczną Subregionu Północnej Wielkopolski. Do Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile – stolicy powiatu pilskiego zawitało kilkudziesięciu laureatów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, reprezentujących pięć powiatów: chodzieski, czarnkowsko – trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski. Najwięksi znawcy ekologii otrzymali okazałe trofea.

Grono sponsorów tworzyły : Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, Nadleśnictwo Kaczory oraz Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy w Pile.

Podsumowanie uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra – wokalistek prowadzonych przez Iwonę Brandenburger i tancerzy przygotowywanych przez Elizę Sabik.

Warto przypomnieć, że oba finałowe etapy – powiatowy i subregionalny – odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile.

***

Wyniki X Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski (odbyła się 7 listopada 2017 roku):

Szkoły podstawowe

zwycięzcy

1. Wiktor Dzidziul – Szkoła Podstawowa nr 7 w Pile

2. Mateusz Lipczyński – Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży

3. Jakub Kujawski – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

wyróżnieni

Antonina Kokosz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży

Antonina Wawrzyniak – Szkoła Podstawowa w Wyrzysku

Maciej Pieprz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie

Jakub Torochow – Szkoła Podstawowa w Falmierowie

Karolina Gurda – Szkoła Podstawowa w Wysokiej

Szkoły gimnazjalne

zwycięzcy

1. Agata Rafałowicz – Oddział Gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Sypniewie

2. Łukasz Herbuś – Oddział Gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Lipce

3. Gabriela Bazimierowska – Oddział Gimnazjalny Szkoły Podstawowej nr 6 w Pile

wyróżnieni

Michał Baran – Klasa Gimnazjalna Szkoły Podstawowej w Wągrowcu

Kacper Wachowski – Klasa Gimnazjalna Szkoły Podstawowej w Wyrzysku

Maciej Strzałkowski – Społeczne Gimnazjum w Chodzieży

Alicja Tyrańska – Oddział Gimnazjalny Szkoły Podstawowej nr 6 w Pile

Magdalena Wagner – Oddział Gimnazjalny Szkoły Podstawowej nr 6 w Pile

Szkoły ponadgimnazjalne

zwycięzcy

1. Michał Brzeziński – I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

2. Stanisław Grabowski – I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie

3. Daria Baczkowska – I Liceum Ogólnokształcące w Pile

wyróżnieni

Laura Stochaj – Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie

Maciej Bieluszko – I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie

Krzysztof Łapacz – Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Zuzanna Adamek – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile

Joanna Szczęśniak – I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie

W gronie laureatów znalazło się 12 przedstawicieli powiatu pilskiego, 5 – złotowskiego, 3 – chodzieskiego oraz po dwóch czarnkowsko – trzcianeckiego i wągrowieckiego.

Wyniki XVII Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego (odbyła się 20 października 2017 roku):

Szkoły podstawowe:

zwycięzcy

1. Wiktor Dzidziul – Szkoła Podstawowa nr 7 w Pile

2. Karolina Gurda – Szkoła Podstawowa w Wysokiej

3. Antonina Wawrzyniak – Szkoła Podstawowa w Wyrzysku

wyróżnieni

Mikołaj Torochow – Szkoła Podstawowa w Falmierowie

Jakub Torochow – Szkoła Podstawowa w Falmierowie

Jakub Kujawski – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

Marta Kastner – Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim

Marcin Karabasz – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej

Szkoły gimnazjalne:

zwycięzcy

1. Gabriela Bazimierowska – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

2. Alicja Tyrańska – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

3. Karol Wiśniowiecki – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

wyróżnieni

Zofia Borowczyk – Gimnazjum w Kaczorach

Kacper Wachowski – Szkoła Podstawowa w Wyrzysku

Magdalena Wagner – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

Weronika Guss – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

Kajetan Granops – II Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile

Szkoły ponadgimnazjalne:

zwycięzcy

1. Marek Giers – I Liceum Ogólnokształcące w Pile

2. Krzysztof Łapacz – Zespół Szkół im. S. Staszica w Pile

3. Mirosław Deja – II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile

wyróżnieni

Zuzanna Adamek – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile

Oliwia Sawińska – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile

Daria Baczkowska – I Liceum Ogólnokształcące w Pile

Maja Jędrowiak – I Liceum Ogólnokształcące w Pile

Anna Kozłowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy.

Opublikowano w Aktualności, Konkursy.