XII edycja Dnia Ochrony Danych Osobowych ( 29 stycznia 2018 r.)

Z okazji XII edycji „Dnia Ochrony Danych Osobowych” Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury „Iskra” w Pile w dniu 29 stycznia br. zorganizował spotkanie dla uczniów, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Jarosław Feliński.

Głównymi prelegentami były przedstawicielki Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych: Beata Lewandowska oraz Violetta Dąbrowska, która odczytała list prezesa SIODO do uczestników spotkania.

List otwarty Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do uczestników spotkania, które odbywało się w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” odczytała dyrektor ZSE w Pile Magdalena Michalska.

W sali widowiskowej odbyła się prelekcja dla młodzieży i pedagogów szkolnych na temat „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci”, którą przygotowała Beata Lewandowska. Następnie odbył się quiz z nagrodami dla uczniów, w formie elektronicznej, dotyczący ochrony danych osobowych w życiu codziennym.

W tym samym czasie – w sali konferencyjnej – miały miejsce prelekcje „Zbiory danych osobowych w JST według RODO – studium przypadku”  Violetty Dąbrowskiej i „RODO – podejście procesowe”  Beaty Lewandowskiej dla dyrektorów, pedagogów i zaproszonych gości dotyczące najnowszych zmian i regulacji w ochronie danych.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje na temat podstawowych zasad ochrony danych osobowych  będą pomocne w podejmowaniu różnorodnych działań.

List z SIODO             List z GIODO

 

Opublikowano w Aktualności.