Warsztaty „Zatopieni w Tradycji Krajny” 9-10 lipca 2021r.

W dniach 9 i 10 lipca 2021r.  warsztatami literackimi i rękodzielniczymi rozpoczęła się realizacja projektu „EtnoPolska 2021 – Zatopieni w Tradycji Krajny”.

Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” jako partner Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej „Art – Talent” rozpoczął realizację projektu „EtnoPolska 2021 – Zatopieni w Tradycji Krajny” dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Pierwszym zadaniem jakie zaplanowano do realizacji były warsztaty literackie i rękodzielnicze. Rozpoczęły się one prelekcją Pani profesor Jowity Kęcińskiej – Kaczmarek, która przybliżyła uczestnikom historię, kulturę, tradycję, a także strukturę języka używanego na Krajnie. W części praktycznej warsztatów literackich uczestnicy komponowali utwory z użyciem elementów gwary krajeńskiej, tym samym rozpoczynając pracę nad wydaniem pokłosia.

Warsztatom rękodzielniczym przyświecał cel nauki haftu krajeńskiego. Dzięki informacjom przekazanym przez panią profesor uczestnicy poznali krajeńską technikę haftu, wzornictwo oraz charakterystyczne barwy. Zakończone prace zostaną zaprezentowane na Gali Krajeńskiej 25 września 2021r.

Opublikowano w Aktualności.