Warsztaty dla inwestorów i przedsiębiorców

19 września 120 osób uczestniczyło w warsztatach w Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile, których głównym tematem były wymagania, jakie muszą spełnić inwestorzy, aby otrzymać pozwolenie na budowę obiektów i pozwolenie na ukończenie inwestycji. Warsztaty odbyły się  pod patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli m.in.: Komenda Powiatowa PSP w Pile, Starostwo Powiatowe w Pile i Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski. Uczestnikami warsztatów byli przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy,oraz młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, dla której ta problematyka w niedalekiej przyszłości będzie bardzo ważna.

Opublikowano w Aktualności.