Spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości

W poniedziałek 13 maja 2019 r. odwiedzili nas przedstawiciele amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Zaproszeni goście spotkali się w sali widowiskowej MDK ”ISKRA” z młodzieżą pilskich szkół ponadgimnazjalnych.

Później w panelu dyskusyjnym nasi goście odpowiadali na liczne pytania publiczności, która żywo zainteresowała się problemami wymiaru sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Pilski Arkadiusz Kubich. Na zakończenie uczniowie podziękowali za ciekawe spotkanie i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Nad sprawnym przebiegiem prelekcji czuwał pan Romuald Burczyk przedstawiciel Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych. Organizacja ta od 12 lat towarzyszy społecznej misji szkoląc kadrę Kuratorów Sądowych w całym kraju i prowadząc spotkania z młodzieżą. Dzięki współpracy międzynarodowej realizowane są projekty z udziałem zagranicznych organizacji probacyjnych.

Opublikowano w Aktualności.