Spotkanie konsultacyjne na temat oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019

W poniedziałek tj. 12 lutego br. w MDK ISKRA odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu pilskich przedsiębiorców, przedstawiciel Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – p. Ewa Dorna, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, Etatowy Członek Zarządu – p. Przemysław Pochylski oraz wielu dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Podczas spotkania Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – p. Łucja Zielińska przedstawiła ofertę edukacyjną wszystkich szkół i placówek oświatowych Powiatu Pilskiego, a następnie prowadzący spotkanie dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile p. Piotr Halama zaprosił do dyskusji przedsiębiorców i dyrektorów szkół których zapytano o:

  1. Czy przedstawiona oferta edukacyjna jest wystarczająca / wyczerpująca, spełnia oczekiwania Państwa, czy odpowiada ona na potrzeby rynku pracy?
  2. Jakie nowe kierunki kształcenia / zawody zdaniem Państwa należałoby wprowadzić do oferty edukacyjnej szkół na rok szkolny 2018/2019?
  3. Jakie formy współpracy pomiędzy Partnerami Społecznymi a szkołami wydają się zdaniem Państwa najbardziej efektywne, mogą przynieść najwięcej wspólnych korzyści?
  4. W jaki sposób mogą Państwo pomóc w promocji kształcenia zawodowego?

W załączeniu szczegółowy wykaz terminów „Drzwi otwartych” szkół i placówek Powiatu Pilskiego.

Opublikowano w Aktualności.