Zapraszamy na „Spotkania z Ameryką II” – 22.05.2018 r.

„Spotkania z Ameryką II” – to spotkanie z młodzieżą mające na celu przybliżenie młodzieży różnych sfer życia codziennego w USA i Kanadzie, w szczególności funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości i uczelni wyższych, ale także ma dać możliwość młodzieży zdobycia wiedzy o codziennym życiu w Ameryce, poprzez zadawanie bezpośrednio pytań do członków delegacji amerykańsko-kanadyjskiej.

W spotkaniu wezmą udział:

  1. Dan Richard Beto – Przewodniczący Komitetu Międzynarodowego NAPE (National Association of Probation Executives), Teksas.
  2. Jurg Gerber – Profesor Sam Houston State University, Prezydent Azjatyckiego Stowarzyszenia Studiów Policyjnych, Teksas.
  3. Donald Evans – Profesor Canadian Training Institute, Kanada.
  4. Wayne Dicky – Prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Aresztów, Teksas.
  5. Brian Mirasolo – związany z probacją redaktor naczelny “Executive Exchange”, Massachusetts.
  6. Piotr Paweł Burczyk – Organizator, szef Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych, Polska.
  7. Adam Burczyk – Prezes zarządu Business Communication Group Sp. z o.o., Polska.
  8. Romuald Burczyk – Prezes zarządu Polish-American Development Council, Polska.

Pobyt delegacji amerykańsko-kanadyjskiej w Polsce organizują: Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych – Business Communication Group Sp. z o.o., Polish-American Development Council i Fundacja Większe Mniejsze.

Opublikowano w Zapowiedzi.