Projekt NIEPODLEGŁA

Zapraszamy do udziału w konkursach poświęconych obchodom Narodowego Święta Niepodległości, a realizowanych w ramach projektu „NIEPODLEGŁA” w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA”.

1. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ „MÓJ DOM, MOJA OJCZYZNA”.           

Konkurs odbędzie się 12 października br. (piątek) o godz. 11.00

Szczegóły:

REGULAMIN KONKURSU -MÓJ DOM MOJA OJCZYZNA

KARTA ZGŁOSZENIA-MÓJ DOM, MOJA OJCZYZNA

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU -MÓJ DOM MOJA OJCZYZNA

KLAUZULA INFORMACYJNA-MÓJ DOM MOJA OJCZYZNA

2. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA POCZTÓWKĘ „POLSKA TO MOJA OJCZYZNA”. 

Termin nadsyłania prac: do 12 października br.

Szczegóły:

REGULAMIN KONKURSU – POLSKA TO MOJA OJCZYZNA

KARTA ZGŁOSZENIA-POLSKA TO MOJA OJCZYZNA

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU POLSKA TO MOJA OJCZYZNA

KLAUZULA INFORMACYJNA- POLSKA TO MOJA OJCZYZNA

3. OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „CZYM JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?”.

Termin nadsyłania prac do 12 października br.

Szczegóły:

REGULAMIN KONKURSU – CZYM JEST NIEPODLEGŁOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIA -CZYM JEST NIEPODLEGŁOŚĆ

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU -CZYM JEST NIEPODLEGŁOŚĆ

KLAUZULA INFORMACYJNA – CZYM JEST NIEPODLEGŁOŚĆ

4. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI „ŚPIEWAMY PO POLSKU”.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 19 i 20 października br.

Szczegóły:

REGULAMIN KONKURSU -ŚPIEWAMY PO POLSKU

KARTA ZGŁOSZENIA – ŚPIEWAMY PO POLSKU

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKUŚPIEWAMY PO POLSKU

KLAUZULA INFORMACYJNA ŚPIEWAMY PO POLSKU

5. RODZINNE WARSZTATY PLASTYCZNE ROBIENIA FLAG, KOTYLIONÓW I ROZETEK.

Warsztaty odbędą się 10 listopada br. na terenie Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile i będą miały charakter międzypokoleniowy. Celem zajęć jest kultywowanie patriotyzmu oraz poszanowania symboli i barw narodowych, integracja międzypokoleniowa różnych środowisk i społeczności Powiatu Pilskiego.

 

 

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, które jest Beneficjentem Programu Polska Niepodległa realizuje projekt „Dni Niepodległej Ojczyzny w Powiecie Pilskim”.

Głównym celem zadania jest szerokie włączenie mieszkańców powiatu pilskiego w świętowanie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości oraz szerzenie wartości patriotycznych w regionie. BWAiUP zrealizuje go poprzez zorganizowanie 10 zadań o charakterze kulturalno-edukacyjnym, włączając w nie mieszkańców oraz zaprzyjaźnione placówki: Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA,  Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im Panteleona Szumana, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.
Na realizację projektu pozyskano  47 tysięcy złotych dofinansowania, dzięki czemu odbędzie się wiele ciekawych wydarzeń z udziałem mieszkańców powiatu pilskiego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 15 sierpnia – 20 listopada 2018 roku
MIEJSCE REALIZACJI: Miasto Piła, stadion przy ulicy Okrzei w Pile, siedziba Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile, siedziba Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

 

W ramach Projektu BWAiUP wraz z partnerami Projektu zrealizują następujące zadania:

1. Koncert Patriotyczny z okazji Święta Wojska Polskiego.
Wydarzenie ma uświetnić nie tylko Święto Wojska Polskiego, ale także nawiązać do wspaniałej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Co warte podkreślenia, 11 listopada 1918 roku (odzyskanie niepodległości) i 15 sierpnia 1920 roku (Bitwa Warszawska) to wydarzenia, które dotknęły tę samą generację Polaków, oba były też ściśle związane z jednakowym celem: wyswobodzeniem kraju spod jarzma agresorów. Przedsięwzięcie, o którym tutaj mowa, odbędzie się na stadionie przy ul. Okrzei w Pile. W trakcie radosnego, patriotycznego spotkania wystąpi Orkiestra Wojskowa, która zagra okolicznościowy koncert.
Termin realizacji: 2018-08-15 2018-08-15
Miejsce realizacji: stadion przy ulicy Okrzei w Pile.

2. „Przystanek Piła i okolice”
Program edukacji regionalnej skierowany dla dzieci i młodzieży, studentów, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego. W ramach zadania odbędzie się pięć prelekcji, które przybliżą odbiorcom skomplikowaną sytuację miasta Piły w tamtym okresie:
– „Historia kościoła Świętych Janów, symbolu polskości Piły”.
Termin realizacji: 06.09.2018 r.
– „Ruch niepodległościowy na terenie gmin powiatu pilskiego”.
Termin realizacji: 18.09.2018 r.
– „Pilanie okresu międzywojennego”.
Termin realizacji: 04.10.2018 r.
– „Polacy spod Znaku Rodła – ślady pilskie”.
Termin realizacji: 17.10.2018 r.
– „Działalność Konsulatu RP w latach 1928-1934, w Pile. Rola i znaczenie w umacnianiu tożsamości narodowej Polaków”.
Termin realizacji: 06.11.2018 r.”
Miejsce realizacji: siedziba Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

3. Wystawa zdjęć „Oni walczyli o Polskę 1918-1945 – patrioci regionu północnej Wielkopolski”     
Na wystawie zostanie zaprezentowanych blisko 60 fotografii ze zbiorów muzealnych i prywatnych wraz z opisem, powiększonych i wydrukowanych w formatach 100 x 70 cm i 70 x 50 cm, które obrazują Polaków niezłomnych i niepokornych, żyjących w tamtych czasach i walczących o niepodległą ojczyznę oraz wiele reprodukcji dokumentów dających świadectwo prawdy o ich losach. Projekt adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, studentów pilskich uczelni oraz osób starszych. Celem tego zadania jest przywracanie pamięci dzisiejszym pokoleniom o znamienitych postaciach i wydarzeniach, jakie miały miejsce na naszej ziemi przed laty. Wiedza historyczna umacnia i odbudowuje lokalny i narodowy patriotyzm tak potrzebny dzisiaj. Realizując ten projekt chcemy pozyskać też nowych odbiorców sztuki współczesnej z patriotycznie nastawionych kręgów społecznych.
Termin realizacji: 2018-09-21 2018-10-13
Miejsce realizacji: siedziba Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

4. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Mój dom, moja Ojczyzna”.     
Cel: wyrabianie i umacnianie poszanowania symboli narodowych i wartości wynikających z przynależności terytorialnej, historycznej, kulturowej i społecznej.
Grupa docelowa:
– uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
– uczniowie klas IV-VIII ( w tym gimnazja),
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,”
Termin realizacji: 2018-10-12 2018-11-10
Miejsce realizacji: siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

5. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na pocztówkę „Polska to Moja Ojczyzna”     
Cel: zachęcanie dzieci i młodzieży poznawania ciekawych, często zapomnianych miejsc znajdujących się na terenie Mojej Ojczyzny.
Grupa docelowa:
– uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych (w tym gimnazja),
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
Termin realizacji: 2018-10-12 2018-11-10.
Miejsce realizacji: siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

6. Ogólnopolski konkurs literacki pt. „Czym jest niepodległość?”    
Cel: konkurs na prozę artystyczną inspirowaną 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości – esej, artykuł, proza poetycka, miniaturka literacka do pięciu stron.
Konkurs adresowany jest do:
– uczniów klasy IV-VIII szkół podstawowych (w tym gimnazja),
– uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
– uczestników dorosłych”
Termin realizacji: 2018-10-12 2018-11-10
Miejsce realizacji: siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

7. I Konkurs Piosenki „Śpiewamy po polsku”     
Adresatami konkursu są śpiewacy (piosenkarze) – amatorzy z całej Polski z różnych kategorii wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli). Liczba uczestników wykonawców to łącznie około 50. Biorąc jednak pod uwagę, że niektórzy występowaliby w zespołach, szacuje się, że będzie to około 150 osób – uczestników bezpośrednich. Dodatkowo w zadaniu weźmie udział około 150 osób na widowni. Wykonawcy będą śpiewać utwory własne lub innych, mniej lub bardziej znanych kompozytorów. Organizatorzy wyselekcjonują uczestników na podstawie przesłanych nagrań i tekstów.
Termin realizacji: 2018-10-19 2018-10-20
Miejsce realizacji: siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile

8. Gra Miejska – „Śladami ruchu niepodległościowego w Pile”  
Ideą gry miejskiej jest poznanie miejsc, wydarzeń i osób, które odcisnęły ślad w historii Piły. Kształtowanie poczucia wspólnoty oraz istnienia i znaczenia Małej Ojczyzny w naszym życiu. Jest to gra zespołowa odbywająca się na terenie miasta. Uczestnicy poznają historię i architekturę miasta oraz postacie z nim związane. Ulice Piły staną się planszą gry, a gracze pionkami, których zadaniem będzie wypełnić powierzoną misję. Drużyny biorące udział w rozgrywce rywalizują ze sobą, wykonując postawione przed nimi zadania. Na ulicach, skwerach i w budynkach związanych z ruchem niepodległościowym w Pile czekają na graczy zadania do wykonania, które umożliwią odkrycie historii. Każda drużyna otrzyma mapę z zaznaczonymi punktami, oraz ulotkę zawierającą istotne wskazówki dla uczestników. Po rozwiązaniu poszczególnych zadań uczestnicy otrzymają jeden element puzzli, które złożą się w widokówkę budynku po byłym konsulacie RP. Drużyna , która jako pierwsza rozwiąże wszystkie zadania, zjawi się na mecie i ułoży kompletną układankę wygrywa.”
Termin realizacji: 2018-11-09 2018-11-09
Miejsce realizacji: miasto  Piła

9. Rodzinne warsztaty plastyczne robienia flag, kotylionów i rozetek  
Warsztaty będą miały charakter międzypokoleniowy ich uczestnikami będą dzieci, młodzież i dorośli, w tym zaproszeni seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas warsztatów plastycznych odbędzie się wspólne wykonywanie białoczerwonych kotylionów, robienie flag i rozetek. Odbiorcami będą mieszkańcy Piły w ilości 180 osób.
Celem zajęć będzie:
– kultywowanie patriotyzmu oraz poszanowania symboli i barw narodowych,
– integracja międzypokoleniowa rożnych środowisk i społeczności powiatu pilskiego.
Termin realizacji: 2018-11-10 2018-11-10
Miejsce realizacji: siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Pile

10. VII Koncert Muzyki Polskiej w 100-lecie niepodległości     
Tradycją w powiecie pilskim jest koncert muzyki polskiej, organizowany na dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości. I tym razem zaproszony wykonawca wystąpi w salonie wystawienniczym odpowiednio zaaranżowanym w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Takie wydarzenie odbędzie się w tym miejscu po raz siódmy. Za każdym razem, kiedy 10 listopada artyści występowali w pilskim BWAiUP, oklaskiwały ich setki miłośników muzyki. Koncert będzie nieodpłatny. W pierwszej części muzycznego spotkania zespół wokalno – instrumentalny zaprezentuje bogaty repertuar pieśni polskich. W drugiej, zgodnie z kilkuletnim zwyczajem, zainicjuje wspólne śpiewanie z uczestnikami. Współpracę widowni oraz zespołu ułatwią śpiewniki, przygotowane specjalnie na tę okoliczność. Wybrane pieśni będą nawiązywać do wojskowości, patriotyzmu, ale również do elementów ludowych. Wydarzeniu będzie towarzyszyć niepodległościowa oprawa, wraz z okolicznościową wystawą. Wszyscy obecni zostaną zaproszeni na poczęstunek. Spotkanie będzie miało charakter otwarty, dlatego liczymy na obecność wszystkich grup wiekowych, choć możemy podejrzewać, że większą część widowni stanowić będą osoby dorosłe i seniorzy. Celem koncertu będzie uświetnienie Narodowego Święta Niepodległości w przededniu wspaniałej, setnej rocznicy jej odzyskania. Efektem powinno być rozpropagowanie polskich utworów, a przez to również postaw patriotycznych wśród mieszkańców powiatu pilskiego oraz zgromadzonych gości.
Termin realizacji: 2018-11-10 2018-11-10
Miejsce realizacji: siedziba Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Wyznaczono następujące cele, jakie ma przynieść prowadzona akcja. Są nimi przede wszystkim:

CELE PROJEKTU:
1. Włączenie mieszkańców powiatu pilskiego w świętowanie obchodów 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania niepodległości wśród społeczeństwa lokalnego.
3. Poznanie historii i tradycji Piły i powiatu pilskiego, w tym lokalnych wątków niepodległościowych.
4. Przekazanie mieszkańcom Piły i powiatu pilskiego poczucia własnej tożsamości regionalnej.
5. Zaangażowanie młodzieży i osób dorosłych do aktywnego udziału w wydarzeniach historycznych i kulturalnych jako
formie dialogu i integracji lokalnej społeczności.
6. Kształtowanie postaw aktywnych działań na rzecz społeczności lokalnej.
7. Zbudowanie poczucia dumy z naszych narodowych symboli.
8. Zwiększenie roli BWAiUP, oraz partnerów w projekcie (PiMBP, MDK ISKRA, UTW) w tworzeniu i umacnianiu tożsamości
lokalnej i regionalizmu kulturowego.
9. Kształtowanie postaw obywatelskich, w tym dzieci i młodzieży poprzez realizację założonych zadań.

Sprawozdanie z merytoryczne z realizacji projektu Dni Niepodległej Ojczyzny w Powiecie Pilskim

Organizatorzy: