Powiatowy Dzień Praw Człowieka ( 12 grudzień 2017 r.)

12 grudnia 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile, odbył się pierwszy Powiatowy Dzień Praw Człowieka. Honorowy patronat nad nim sprawował starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Powiatowy Dzień Praw Człowieka ma służyć poszerzaniu świadomości prawnej i wiedzy o prawach przysługujących współczesnemu człowiekowi, edukacji w zakresie podstawowych pojęć takich jak: prawo, równość, sprawiedliwość, wolność, a także kształtowaniu umiejętności interpretowania dokumentów związanych z prawami człowieka i promocji postaw tolerancji, empatii i altruizmu wśród młodych ludzi.

– W dzisiejszych czasach bardzo często podkreśla się jak ważne są prawa człowieka. Jednak równie często są one łamane i nieprzestrzegane. Dlatego w mojej ocenie niezwykle ważna jest edukacja młodego pokolenia pod tym względem. Dzięki takim działaniom tworzymy świadome swoich praw społeczeństwo obywatelskie. Powiatowy Dzień Praw Człowieka ma edukować i zwracać uwagę na te kwestie – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Pierwszy Powiatowy Dzień Praw Człowieka przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile. Zaprezentowali też specjalny montaż słowno-muzyczny, pod kierunkiem nauczycielek: Danuty Wolny, Kingi Mikołajewskiej i odpowiedzialnej za choreografię, Kamili Michalskiej.

W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pilski. Uroczystości organizowane były po raz pierwszy i mają odbywać się cyklicznie w kolejnych latach.

Opublikowano w Aktualności.