Powiatowe Święto Pracownika Socjalnego

21 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile uroczyście obchodzono Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego.
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski wyróżnił 26 pracowników z domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy, placówek opiekuńczo – wychowawczych, specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Swą obecnością na święcie zaszczycili również : Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski i Maria Bratkowska, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile.
Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne z udziałem wychowanków warsztatów terapii zajęciowej oraz z udziałem uczniów MDK „ISKRA” z pracowni wokalnej p. Iwony Brandenburger. Na holu odbywały się Targi Rzeczy Pięknych, na których przedstawiona została twórczość osób niepełnosprawnych z placówek z terenu powiatu pilskiego.

Opublikowano w Aktualności.