Poeci Wybrani

Laura Chuchla i Weronika Pytlarz – w dialogu z noblistką

W dodatku literackim „Poeci Wybrani” do czasopisma „Panorama Wielkopolskiej Kultury” nr 4/2017, wydawanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, zostały opublikowane wiesze autorek z Klubu Literackiego „Pegazik”: Laury Chuchli i Weroniki Pytlarz. Obie poetki są laureatkami VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Spojrzenia 2017”, zorganizowanym przez tę placówkę. Konkursowi patronowała twórczość Wisławy Szymborskiej, a inspiracją dla młodych autorów próbujących swych sił w sztuce słowa, stał się cytat z wiersza noblistki Wołanie do Yeti: „nie tylko zbrodnie są u nas możliwe”.  Laura Chuchla, maturzystka z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, otrzymała w tym konkursie drugą nagrodę, a Weronika Pytlarz z LO im. Marii Skłodowskiej-Curie – wyróżnienie. Jury konkursu tak uzasadniło swój werdykt dla poetek z :”Pegazika”:

„Laura Chuchla z Piły – za własną i zaskakującą interpretację motywów kulturowych w wierszach „Izaak” oraz „Maria Magdalena”. Autorka charakteryzuje się wyczuciem słowa, metafor, umiejętnie naśladuje składnię i styl Szymborskiej”;

„Weronika Pytlarz z Piły – za umiejętność  sprawnego budowania sytuacji lirycznych, szczególnie za wiersz „Pani Szymborska, nam jest dobrze”, w którym autorka prowadzi sprawny dialog z Wisławą Szymborską, oddając jednocześnie głos swojemu doświadczeniu pokoleniowemu”.

   

Opublikowano w Aktualności, Klub literacki.