Podsumowanie olimpiady ekologicznej

W piątek 22 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile odbyło się uroczyste podsumowanie XII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, w której wzięli  udział uczniowie powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Nagrodzono także laureatów XIX Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego.
Uczniowie otrzymali listy gratulacyjne i atrakcyjne nagrody, które wręczali Przedstawiciele władz Powiatu Pilskiego – Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski oraz Kazimierz Wasiak, przewodniczący Rady Powiatu w Pile. Współorganizatorami i sponsorami Olimpiady byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra i firma ZOOMpack. Całą imprezę uświetniły występy artystyczne dwóch uczennic z pracowni wokalnej Pani Iwony Brandenburger.

Opublikowano w Aktualności.