Konkurs na inscenizację wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i innych poetów

Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” zaprasza dzieci klas I-III szkół podstawowych do udziału w konkursie pt. „Wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i innych poetów w inscenizacji dziecięcej”. Konkurs odbędzie się 15.12.2018 r. (sobota) o godz. 10.00 – sala widowiskowa MDK „ISKRA”.

Szczegóły konkursu tj. regulamin, karta zgłoszenia, klauzula informacyjna oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku znajdą Państwo poniżej:

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA INSCENIZACJI KONKURSU

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Opublikowano w Konkursy.