Kacper Podgajny ze „Złotą Metaforą”

Kacper Podgajny z Klubu Literackiego „Pegazik” autorem “wiersza zauważonego” w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Józefa Bursewicza “o Złotą Metaforę” organizowanym przez Związek Literatów Polskich w Szczecinie.

Dziewiętnastoletni poeta otrzymał wyróżnienie za wiersz lingwistyczny pt. “wymieranie gatunków literackich a la yves tanguy”, który znalazł się również w pokonkursowym almanachu.

To kolejny sukces poetycki tego zdolnego poety – już studenta pierwszego roku lingwistyki stosowanej na UAM w Poznaniu. Gratulujemy serdecznie!

Opublikowano w Aktualności, Klub Dziennikarski „Reporter”, Klub literacki, Zajęcia literackie Klub Literacki „Pegazik”.