Gala Krajeńska 9 października 2021r.

Gala Krajeńska, jako zwieńczenie kilkumiesięcznych działań artystycznych w ramach projektu EtnoPolska 2021 – „Zatopieni w tradycji Krajny”, odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” 9 października br. 

To była impreza pełna wrażeń – interdyscyplinarne widowisko muzyczno – taneczne,  i literackie, z wystawą haftu krajeńskiego, ceramiki krajeńskiej, fotografii. Licznie przybyła na uroczystość publiczność owacyjnie przyjmowała barwne popisy uczestników warsztatów tanecznych, muzycznych, a nawet… śpiewała piosenki w gwarze krajeńskiej razem z zespołem „Krajniacy” z Wielkiego Buczka. Na scenie snuły się także ciekawe opowieści o gwarze krajeńskiej, o strojach krajeńskich i … kulinariach. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wolska przygotowały smakowitą tradycyjną ucztę krajeńską dla uczestników gali, na której nie zabrakło bigosu z domowym chlebem. Były też wspólne pamiątkowe zdjęcia na tle ciekawej scenografii w klimatach krajeńskich.

W trakcie Gali odbyła się prezentacja dwóch książeczek będących pokłosiem warsztatów literackich. Jedna z nich to „Wionyszki z modroków” (Wianeczki z chabrów), zawierająca wiersze i fraszki – także w tradycji Krajny zatopione: „gwary, która nie tylko wzbogaca naszą wiedzę o przeszłości – cytuję słowa Ariany Latzke z tej książeczki – ale też przypomina o naszych korzeniach i uwrażliwia nas na różnorodność naszego jakże bogatego języka ojczystego”. Druga to „Opowiedz mi, busiu” autorstwa Jowity Kęcińskiej – Kaczmarek, z wierszami i scenariuszami obrzędów ludowych w gwarze krajeńskiej, które mogą trafić na każdą scenę.

„I choć niektórych gwara w oczy kole/ ja gwarą krajniacką godoć najwolę” – w tej jakże trafnej fraszce autorstwa Dominiki Liszkiewicz – uzdolnionej poetycko licealistki z Piły, przegląda się jak w lustrze przesłanie wielowątkowego i zarazem międzypokoleniowego projektu „Zatopieni w tradycji Krajny” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska – 2021” , który Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „ART – Talent” zrealizowało wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury „ISKRA” w Pile, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białośliwiu i Kołem Gospodyń Wiejskich w Wolsku.

Skąd Krajna w Pile, w Białośliwiu, Wolsku, Łobżenicy? Odpowiedź jakby nasuwa się sama. Krajna to obszar pograniczny między Wielkopolską i Kaszubami, zaliczany bądź do Wielkopolski Północnej, bądź do Pomorza. Stąd właśnie projekt „Zatopieni w tradycji Krajny”, „zrodzony z potrzeby utrwalenia elementów zanikającej kultury i tradycji krajeńskiej wśród mieszkańców północnej Wielkopolski” (historycznej Krajny) – wyjaśnia dyrektor MDK „ISKRA” Ariana Latzke  w książeczce „Wionyszki z modrokow”.

„Haft krajeński, gwara, zwyczaje, obyczaje, podania i legendy, opowiastki! Jakie to wszystko okazało się ciekawe, ważne, jak otworzyło wielu uczestników projektu na wiedzę o swej najbliższej małej ojczyźnie” – z zachwytem podsumowuje projekt „Zatopieni w tradycji Krajny” profesor Jowita Kęcińska – Kaczmarek – wybitna językoznawczyni, regionalistka,  która od wielu lat z wielką pasją pielęgnuje tradycje i gwarę Krajny.

Wszystkie wydarzenia artystyczne w ramach projektu EtnoPolska 2021 – „Zatopieni w tradycji Krajny” były objęte Patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. 

Opublikowano w Aktualności.