Zajęcia artystyczne „Sprawne ręce”

Wiek uczestników: 6-10 lat

Nauczyciel: Barbara Rudniewska

„Sprawne ręce” – na zajęciach dzieci między innymi uczą się i doskonalą: wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, odwzorowywanie, malowanie, tworzenie prac przestrzennych, wykorzystywanie różnorodnych materiałów, przyborów i przyrządów a także wzbogacają wyobraźnię i wiedzę o sztukach plastycznych.