ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA W SPRAWIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PRACOWNIACH MDK “ISKRA”. (30 SIERPIEŃ 2018r.)

Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, na spotkania w sprawie rozpoczynającego się roku szkolnego w pracowniach MDK “ISKRA” w Pile.

“KREATYWNE DZIECI” Ariana Latzke – środa (05.09.18)     16:30-18:00  s.10

“SPRAWNE RĘCE” Barbara Rudniewska– czwartek (06.09.18)  15:00-19:00  s.10

“PRZYGODA ZE SZTUKĄ” Emilia Kamińska -wtorek (04.09.18)  14:30-19:00  piątek (07.09.18)  14:30-19:00  s.10

PRACOWNIA PLASTYCZNA Małgorzata Biała– sobota 08.09.18  9:00-13:30 s.10

PRACOWNIA PLASTYCZNA Marta Mrówka -wtorek (04.09.18)  15:00-18:00 środa (05.09.18) 17:00-19:15 czwartek (06.09.18) 15:00-18:00 piątek (07.09.18) 15:00-17:15 s.9

PRACOWNIA PLASTYCZNA Lucyna Pach– wtorek (04.09.18) 18:00-20:30 środa (05.09.18) 14:00-17:00 czwartek (06.09.18) 18:00-21:00 piątek (07.09.18) 13:00-15:00 s.9

PRACOWNIA MUZYCZNA Iwona Brandenburger– wtorek (04.09.18) 18:00-19:30 środa (05.09.18) 15:45-18:45 czwartek (06.09.18) 16:30-18:00 piątek (07.09.18) 16:00-19:00 s.5

PRACOWNIA MUZYCZNA Justyna Bramczewska– wtorek (04.09.18) 14:00-17:00 środa (05.09.18) 14:00-17:00 czwartek (06.09.18) 16:00-18:30 piątek (07.09.18) 14:00-15:30 s.22

PRACOWNIA TANECZNA Eliza Sabik – środa (05.09.18) 16:15-18:00 czwartek (06.09.18) 16:45-20:30 piątek (07.09.18) 16:15-20:45 s.8

PRACOWNIA TANECZNA Joanna Harenda– wtorek (04.09.18) 16:30-18:00 czwartek (06.09.18) 16:30-18:00 s.8

KLUB LITERACKI Zuzanna Przeworska – środa (05.09.18) 16:00-19:00 s.4

PRACOWNIA TEATRALNA Mariola Kostrzewa– wtorek (04.09.18) 14:00-17:00 środa (05.09.18) 14:00-17:00 czwartek (06.09.18) 14:45-17:00 piątek (07.09.18) 14:45-17:00 s.17

AKROBATYKA SPORTOWA-HALA MOSIR– wtorek (04.09.18) 16:00-18:15 czwartek (06.09.18) 16:00-17:30 piątek (07.09.18) 16:00-18:15

Przypominamy również o trwającym naborze do pracowni :

  • szachy,

  • fotografia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do MDK” ISKRA” na rok szkolny 2018/2019 (20 czerwiec 2018r.)

UWAGA RODZICE !!!

RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE DO 22 CZERWCA 2018 r. do godz.16:00  WYPEŁNIONYCH DEKLARACJI WOLI, KTÓRE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE  www.mdk.pila.pl (w zakładce zajęcia/nabór) LUB SEKRETARIACIE  MDK „ISKRA”.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH ZNAJDUJE SIĘ W HOLU GŁÓWNYM  MDK “ISKRA”.

LP.                  NAZWA ZAJĘĆ    INFORMACJA
1 PRACOWNIA PLASTYCZNA trwa nabór
2 KLUB LITERACKI trwa nabór
3 RYSUNEK I MALARSTWO trwa nabór
4 SPRAWNE RĘCE trwa nabór
5 SZACHY trwa nabór
6 FOTOGRAFIA trwa nabór
7 KREATYWNE DZIECI brak miejsc
8 PRACOWNIA MUZYCZNA brak miejsc
9 PRACOWNIA TEATRALNA brak miejsc
10 AKROBATYKA SPORTOWA brak miejsc
11 TANIEC WSPÓŁCZESNY brak miejsc
12 ZAJĘCIA PLASTYCZNE brak miejsc
13 STUDIO PIOSENKI brak miejsc
14 PRACOWNIA GRAFIKI I RYSUNKU brak miejsc

 

 

INFORMACJA

Uczniowie, którzy złożyli deklaracje i wnioski o przyjęcie na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w roku szkolnym 2017/2018 (tj. osoby kontynuujące zajęcia i nowe) proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do nauczycieli poszczególnych pracowni do 30 września 2017 r. Po tym terminie uznamy, że uczestnik zrezygnował z zajęć w MDK “ISKRA” w Pile.

Potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach przez osoby niepełnoletnie muszą być dokonane przez rodzica .

*******************************************************************************

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice, informujemy, że zajęcia pozaszkolne w Młodzieżowym Domu Kultury ”ISKRA” rozpoczęły się z dniem 5 września 2017 r.. Rodziców dzieci niepełnoletnich, które zostały zapisane na zajęcia pozaszkolne prosi się o osobisty kontakt z nauczycielami podczas pierwszych zajęć. Celem jest ustalenie zasad uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz bezpieczeństwa w czasie dojścia i powrotu z zajęć.

Kandydaci pełnoletni osobiście ustalają zasady uczestnictwa w zajęciach.

Rozpoczęły się już zajęcia w pracowniach:

– plastycznych u: p. Barbary Rudniewskiej, p. Emilii Kamińskiej, p. Marty Mrówki, p. Lucyny Pach, p. Ariany Latzke

pracowni muzycznej i pracowni teatralnej u: p. Iwony Brandenburger , p. Justyny Bramczewskiej, p. Marioli Kostrzewy

pracowni tanecznej ( taniec towarzyski) u p. Elizy Sabik,

zajęcia w klubie literackim „Pegazik” u p. Zuzanny Przeworskiej,

zajęcia z akrobatyki sportowej u p. Barbary Rudniewskiej i p. Natalii Troczyńskiej

Ponadto informujemy, że:

  • Rozpoczęcie pierwszych zajęć w pracowni plastycznej prowadzonej przez  Małgorzatę Białą odbędzie się w sobotę 16.09.2017 r.

9:00 – 11:15 – I grupa – „Spotkania ze sztuką” –  zajęcia ukierunkowane na ogólny rozwój uzdolnień plastycznych.

11:15 – 13:30 – II grupa – „Pracownia rysunku i grafiki” – zajęcia ukierunkowane na wykonywanie prac rysunkowych oraz w technice monotypii i linorytu.

  • Rozpoczęcie pierwszych zajęć szachowych u Pana Andrzeja Ancuty nastąpi 19.09.2017 r. t.j. wtorek – 16:30-18:00 i czwartek- 16:30-18:00

Informacja dla grup tanecznych tańca współczesnego prowadzonych  przez  p. Joannę Harendę :

-dla grupy ubiegłorocznej pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 19.09.2017r.

– dla osób nowo zapisanych w czwartek 21.09.2017r.

Zajęcia z kółka krajoznawczo-turystycznego w roku szkolnym 2017-2018 zostają zawieszone ze względu na małe zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

  • Nadal trwa rekrutacja na zajęcia z fotografii prowadzone przez p. Zbigniewa Sabika. Osoby zainteresowane proszone są o osobisty kontakt w czwartek 7.09.2017 r. w godzinach od 17.00-18.00.

Trwają również przesłuchania w pracowniach muzycznych i teatralnych od środy do piątku t.j. od 6.09.2017 r. do 8.09.2017 r. (od godziny 15.00-17.00)

Jeżeli ktoś chciałby jeszcze uczestniczyć w zajęciach to prosimy o indywidualny kontakt z wybranym nauczycielem.