Oferta dla osób kontynuujących

Osoby, które chcą kontynuować naukę w Młodzieżowym Domu Kultury, muszą wypełnić wniosek tylko elektronicznie ( wniosek poniżej) .

Oferta zajęć:

Zajęcia artystyczne – „Kreatywne dzieci” od 5 r.ż., prow. Ariana Latzke
Zajęcia artystyczne – „Sprawne ręce” od 6 r.ż., prow. Barbara Rudniewska
Zajęcia plastyczne – „Przygoda ze sztuką” od 7 do 12 r.ż., prow. Emilia Kamińska
Zajęcia plastyczne – Rysunek fakturowy od 7 do 12 r.ż., prow. Emilia Kamińska
Malarstwo Akwarelowe od 12 r.ż., prow. Emilia Kamińska
Zajęcia z rysunku i malarstwa od 15 r.ż., prow. Marta Mrówka
Zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci młodszych od 12 do 15 r.ż., prow. Marta Mrówka
Pracownia rysunku i malarstwa dla młodzieży od 16 r.ż., prow. Lucyna Pach
Zajęcia wokalne – Studio Piosenki „ISKRA” od 6 r.ż., prow. Iwona Brandenburger
Zajęcia nauki gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard) od 7 r.ż., prow. Justyna Bramczewska
Zajęcia rytmiczno-taneczne dla najmłodszych od 4 do 6 r.ż., prow. Ariana Latzke, Barbara Rudniewska
Zespół różnych form tanecznych- Roztańczone Iskierki od 7 r.ż., prow.…

Zabawy inscenizacyjne klasy  I-III, prow. Mariola Kostrzewa
Dziecięcy Teatr Pinokio klasy IV-VI, prow. Mariola Kostrzewa
Teatr Pinokio klasy VII-VIII, prow. Mariola Kostrzewa
Zajęcia teatralno-recytatorskie dla młodzieży Tabula Rasa szkoły ponadpodstawowe, prow. Mariola Kostrzewa
Gimnastyka dla malucha od 4 do 5 r.ż., prow. Barbara Rudniewska
Gimnastyka ogólnorozwojowa z el. akrobatyki sportowej od 6 do 8 r.ż., prow. Barbara Rudniewska
Akrobatyka sportowa od 8  do 10 r.ż., prow. Barbara Rudniewska
Klub szachowy od 6 r.ż., prow. Andrzej Ancuta

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wypełnić deklaracje woli [pobierz] i złożyć ją w sekretariacie ( jest to jedyny dokument w wersji papierowej, który jest niezbędny do potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach).

INFORMACJA

Uczniowie, którzy złożyli deklaracje i wnioski o przyjęcie na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w roku szkolnym 2017/2018 (tj. osoby kontynuujące zajęcia i nowe) proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do nauczycieli poszczególnych pracowni do 30 września 2017 r. Po tym terminie uznamy, że uczestnik zrezygnował z zajęć w MDK „ISKRA” w Pile.

Potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach przez osoby niepełnoletnie muszą być dokonane przez rodzica .

*******************************************************************************

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice, informujemy, że zajęcia pozaszkolne w Młodzieżowym Domu Kultury ”ISKRA” rozpoczęły się z dniem 5 września 2017 r.. Rodziców dzieci niepełnoletnich, które zostały zapisane na zajęcia pozaszkolne prosi się o osobisty kontakt z nauczycielami podczas pierwszych zajęć. Celem jest ustalenie zasad uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz bezpieczeństwa w czasie dojścia i powrotu z zajęć.

Kandydaci pełnoletni osobiście ustalają zasady uczestnictwa w zajęciach.

Rozpoczęły się już zajęcia w pracowniach:

– plastycznych u: p. Barbary Rudniewskiej, p. Emilii Kamińskiej, p. Marty Mrówki, p. Lucyny Pach, p. Ariany Latzke

pracowni muzycznej i pracowni teatralnej u: p. Iwony Brandenburger , p. Justyny Bramczewskiej, p. Marioli Kostrzewy

pracowni tanecznej ( taniec towarzyski) u p. Elizy Sabik,

zajęcia w klubie literackim „Pegazik” u p. Zuzanny Przeworskiej,

zajęcia z akrobatyki sportowej u p. Barbary Rudniewskiej i p. Natalii Troczyńskiej

Ponadto informujemy, że:

  • Rozpoczęcie pierwszych zajęć w pracowni plastycznej prowadzonej przez  Małgorzatę Białą odbędzie się w sobotę 16.09.2017 r.

9:00 – 11:15 – I grupa – „Spotkania ze sztuką” –  zajęcia ukierunkowane na ogólny rozwój uzdolnień plastycznych.

11:15 – 13:30 – II grupa – „Pracownia rysunku i grafiki” – zajęcia ukierunkowane na wykonywanie prac rysunkowych oraz w technice monotypii i linorytu.

  • Rozpoczęcie pierwszych zajęć szachowych u Pana Andrzeja Ancuty nastąpi 19.09.2017 r. t.j. wtorek – 16:30-18:00 i czwartek- 16:30-18:00

Informacja dla grup tanecznych tańca współczesnego prowadzonych  przez  p. Joannę Harendę :

-dla grupy ubiegłorocznej pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 19.09.2017r.

– dla osób nowo zapisanych w czwartek 21.09.2017r.

Zajęcia z kółka krajoznawczo-turystycznego w roku szkolnym 2017-2018 zostają zawieszone ze względu na małe zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

  • Nadal trwa rekrutacja na zajęcia z fotografii prowadzone przez p. Zbigniewa Sabika. Osoby zainteresowane proszone są o osobisty kontakt w czwartek 7.09.2017 r. w godzinach od 17.00-18.00.

Trwają również przesłuchania w pracowniach muzycznych i teatralnych od środy do piątku t.j. od 6.09.2017 r. do 8.09.2017 r. (od godziny 15.00-17.00)

Jeżeli ktoś chciałby jeszcze uczestniczyć w zajęciach to prosimy o indywidualny kontakt z wybranym nauczycielem.