100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

10 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK w Pile. Eligiusz Komarowski – starosta pilski otrzymał Medal 100-lecia PCK nadany przez Prezesa Zarządu PCK Stanisława Kracika w dowód uznania za wieloletnie i efektywne wsparcie PCK.
Pan Starosta złożył również podziękowania Mirosławowi Welcowi, prezesowi Oddziału Rejonowego PCK w Pile za wieloletnią wysługę.
Obchody były okazją do wręczenia odznak honorowych i wyróżnień dla zasłużonych działaczy Oddziału Rejonowego PCK w Pile.
Warto zaznaczyć, że prezes pilskiego oddziału Mirosław Welc otrzymał Odznakę Honorową PCK drugiego stopnia. Starosta pilski Eligiusz Komarowski pogratulował również laureatom XVI edycji Turnieju Krwiodawstwa  „Młoda Krew – Ratuje Życie”: uczniom szkół średnim,  dyrektorom szkół i koordynatorom turnieju.

Opublikowano w Aktualności.