Razem dla Niepodległej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belka-g%C3%B3ra.jpg

Relacja z realizacji projektu: Warsztaty wokalne pt. “Mój głos – Wolny głos!” zakończonych koncertem piosenki patriotycznej pt. “Dziś jesteśmy wolni”.

W dniach 1-6 października 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury “ISKRA” odbyły się warsztaty wokalne pt. “Mój głos – wolny głos!”. Była to okazja do zetknięcia się z żywą pieśnią ludową i poznawania jej poprzez własne doświadczenie, którego gromadzenie pozwala szybciej uczyć się i zapamiętywać. Uczestnicy poznali technikę śpiewu pełnym głosem, zaczynając od jego wydobywania. Uczestnicy poznali cechy i funkcje pieśni na konkretnych przykładach. Wreszcie mieli okazję prześledzić drogę pieśni patriotycznej od autentycznej postaci do stylizacji muzycznej. Uwieńczeniem pięciu dni warsztatów był koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu młodych, zdolnych, utalentowanych uczestników warsztatów.

Przypomnijmy, że w/w projekt był realizowany jako jeden z kilku projektów realizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile  w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 gdzie Biblioteka pozyskała dofinansowanie na realizację projektu “Razem dla Niepodległej” – wzmacnianie wspólnoty społeczności Powiatu Pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię narodową.

Partnerzy Projektu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im Pantaleona Szumana w Pile

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA w Pile,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

——————————————————————————————————————–

Warsztaty wokalne pt. “Mój głos – Wolny głos!” zakończone koncertem piosenki patriotycznej pt. “Dziś jesteśmy wolni”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belka-g%C3%B3ra.jpg

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile zapraszają w dniach 1-6 października 2019 r. na warsztaty wokalne zakończone koncertem piosenki patriotycznej w wykonaniu uczestników warsztatów. Warsztaty wokalne pt. “Mój głos – wolny głos!”. To okazja do zetknięcia się z żywą pieśnią ludową i poznawania jej poprzez własne doświadczenie, którego gromadzenie pozwala szybciej uczyć się i zapamiętywać. Uczestnicy poznają technikę śpiewu pełnym głosem, zaczynając od jego wydobywania. Wykonają ćwiczenia emisyjne i będą eksperymentować z własnym głosem. Ale warsztaty to nie tylko praktyka muzyczna. Uczestnicy zapoznają się z taki pojęciami jak: tradycja ustna, jedno i wielogłosowość, wariantowość, rodzaje i funkcje pieśni, zaśpiew, symbolika. Postarają się zinterpretować tekst przy pomocy wskazówek prowadzącej , którą będzie p. Magdalena Ptaszyńska – wokalistka, muzyk, autorka, muzyki i tekstów, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydziału jazzu i muzyki rozrywkowej, pedagog śpiewu, juror. Uczestnicy poznają cechy i funkcje pieśni na konkretnych przykładach. Dowiedzą się, jak wykonywano pieśni ze względu na ich rodzaj i pochodzenie, a także o tym, czego nie da się zapisać nutami. W ten sposób oprócz nauki śpiewu poznają związek pieśni z życiem i pojmowaniem świata przez mieszkańców dawnej polski, Polski walczącej o niepodległość.
Uczestnicy warsztatów śpiewaczych wreszcie będą mieli okazję prześledzić drogę pieśni patriotycznej od autentycznej postaci do stylizacji muzycznej. Ponadto w ostatnim dniu warsztatów kursanci własnoręcznie przygotują ozdoby i elementy scenografii na Koncert, który będzie uwieńczeniem 5 dni pracy.
Podczas koncertu zaprezentują się wszyscy uczestnicy warsztatów wokalnych. Koncert odbędzie się w sali widowiskowej pilskiego MDK ISKRA.
Całość zadania będzie udokumentowana przez filmowca i fotografa. Zdjęcia wydrukowane i oprawione zostaną rozpowszechnione w pracowni wokalnej MDK, a dokumentacja filmowa na stronie internetowej.

Celem zadania jest budowanie poczucia wspólnoty i przynależności narodowej oraz przygotowanie uczestników i odbiorców do radosnego i aktywnego obchodów świąt patriotycznych poprzez:
a) zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania historii lokalnej – małych ojczyzn,
b) poznanie i utrwalenie repertuaru polskich pieśni i piosenek religijnych, rycerskich, staropolskich, żołnierskich,
historycznych, patriotycznych, mówiących o miłości do ojczyzny,
c) wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia przez formy aktywności artystycznej,
d) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
e) budowanie podstaw patriotyzmu,
f) poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego dla wykonawstwa pieśni narodowych i patriotycznych,
g) upamiętnienie postaci bohaterów narodowych

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT

——————————————————————————————————————-

Relacja z realizacji projektu MAŁE AKADEMIE – “Porozmawiajmy o wolności”.

W dniach 1-5 lipca 2019 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile realizowali projekt pod hasłem MAŁE AKADEMIE – „Porozmawiajmy o wolności”. W ramach projektu zorganizowano codziennie międzypokoleniowe spływy kajakowe połączone ze wspólnym biesiadowaniem oraz cykl spotkań na kanwie wspomnień z okresu dwudziestolecia międzywojennego które poprowadził historyk, regionalista, autor licznych publikacji, lokalny patriota – p. Roman Chwaliszewski.

W każdym dniu realizacji naszego projektu brały udział grupy mieszane, międzypokoleniowe, łącznie 20 osób każdego dnia.

Dzięki realizacji w/w wydarzenia mogliśmy przyczynić się do budowania tożsamości regionalnej i lokalnej, w szczególności związanej z Niepodległą oraz trwałych relacji międzypokoleniowych, na bazie których po raz kolejny w bohaterach i świadkach troski o wolność i niepodległość mamy przekonanie utrwaliło się pewność zakorzenienia wartości przez nich zdobytych, często za cenę krwi, poświęcenia i bohaterstwa, w młodym pokoleniu. Młode pokolenie natomiast utrwaliło sobie w świadomość współodpowiedzialności za otrzymane dziedzictwo, które dzięki temu będzie przekazywane kolejnym pokoleniom poprzez codzienną troskę o jego trwałość, współodpowiedzialność za losy Ojczyzny w europejskiej wspólnocie oraz społeczne i obywatelskie zaangażowanie w rozwój własnej Ojczyzny w europejskiej wspólnocie narodów.

W trakcie realizacji spływów skupiliśmy się na kontynuacji integracji międzypokoleniowej oraz zapoczątkowaniu rozmów w bardziej nieformalnych warunkach. Staraliśmy się zachęcić młodzież do udziału w rozmowach na trudne tematy związane z historią Polski i patriotyzmem. Były to zagadnienia którymi dzisiejsza młodzież często nie chce się zajmować.

Dziś można jednoznacznie stwierdzić, że organizacja spływów jako atrakcji dodatkowej była środkiem do realizacji celu, czyli wymiany poglądów i szerzenia wiedzy nt. dwudziestolecia międzywojennego w historii Polski.

Przypomnijmy, że projekt MAŁE AKADEMIE – „Porozmawiajmy o wolności” był realizowany jako jeden z kilku projektów realizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile  w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 gdzie Biblioteka pozyskała dofinansowanie na realizację projektu “Razem dla Niepodległej” – wzmacnianie wspólnoty społeczności Powiatu Pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię narodową.

Pozyskana kwota dofinansowania to 84.000 zł.

Wartość projektu to: 117.175,90 zł

Partnerzy Projektu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im Pantaleona Szumana w Pile

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA w Pile,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

——————————————————————————————————————–

MAŁE AKADEMIE – “Porozmawiajmy o wolności”.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile zapraszają w dniach 1-5 lipca 2019 r. na cykl spotkań na kanwie wspomnień z okresu dwudziestolecia międzywojennego realizowanych pod hasłem MAŁE AKADEMIE – „Porozmawiajmy o wolności” oraz spływy kajakowe i wspólne biesiadowanie.

W ramach zadania zaplanowano:

 • pięć spotkań w siedzibie MDK tzw. „małe akademie”, mających na celu integrację międzypokoleniową. W spotkaniach wezmą udział seniorzy i młodzież z powiatu pilskiego. Wezmą w nich udział grupy mieszane, międzypokoleniowe po 10 osób. Akademie poprowadzi regionalista, historyk, konserwator zabytków, lokalny patriota, autor wielu publikacji historycznych p. Roman Chwaliszewski;
 • na zakończenie każdego z 5 spotkań zaplanowano wspólny spływ kajakowy rzeką Rurzycą, co pozwoli na kontynuację integracji międzypokoleniowej oraz rozmów na zapoczątkowane w trakcie akademii tematy w bardziej nieformalnych warunkach.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona! Udział w imprezie jest bezpłatny.

Zapisy do dnia 27 czerwca 2019 r.

Dokumenty należy pobrać, wypełnić i dostarczyć lub wypełnić osobiście w sekretariacie MDK „ISKRA”.

Dokumenty do pobrania:

 


“RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ” – WZMACNIANIE WSPÓLNOTY SPOŁECZNOŚCI POWIATU PILSKIEGO W OPARCIU O POLSKĄ I LOKALNĄ HISTORIĘ NARODOWĄ.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 pozyskała dofinansowanie na realizację projektu “Razem dla Niepodległej” – wzmacnianie wspólnoty społeczności Powiatu Pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię narodową.
Pozyskana kwota dofinansowania to 84.000 zł.
Wartość projektu to: 117.175,90 zł


Partnerzy Projektu:

 1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im Pantaleona Szumana w Pile
 2. Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile
 3. Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA w Pile,
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Głównym celem zadania jest włączenie społeczności powiatu pilskiego w świętowanie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości oraz szerzenie wartości patriotycznych w regionie m. in poprzez zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odbudową państwowości. PiMBP zrealizuje go poprzez zorganizowanie 7 zadań o charakterze kulturalno – edukacyjnym, włączając w nie lokalne społeczności oraz zaprzyjaźnione podmioty. Projekt adresowany jest do różnych grup społecznych i wiekowych i ma za zadanie doprowadzenie do ich integracji poprzez wspólny udział w obchodach. Zaplanowane środki wyrazu i przekazu pozwolą dotrzeć do rożnych grup społecznych, a wydarzenia edukacyjne pozwolą na propagowanie wiedzy o wydarzeniach historycznych, w tym o historii regionu pilskiego wśród mieszkańców powiatu pilskiego – dzieci, młodzieży i osób starszych. Realizacja projektu doprowadzi do wzmocnienia poczucia wspólnoty w oparciu o wartości takie jak wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2019 do 11.11.2019 r.

W ramach Projektu PiMBP wraz z partnerami Projektu zrealizują następujące zadania:

1. Przystanek Piła i okolice 10.09.2019 – 5.11.2019 r.

Jest to program edukacji regionalnej dla młodzieży, studentów, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego, spotkania zaplanowano od września do listopada, średnio 2 razy w miesiącu. Słuchacze wezmą udział w prelekcjach, wykładach, dyskusjach i prezentacjach multimedialnych:

 • „Ks. Zygmunt Dykiert – działacz narodowy w Pile” – prowadzący: Roman Chwaliszewski regionalista, konserwator zabytków, lokalny patriota, autor wielu publikacji
 • „Towarzystwo śpiewacze „Halka” – rola w umacnianiu tożsamości polskiej” – prowadzący: Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji
 • „Ks. Bolesław Domański i jego działalność na rzecz Związku Polaków w Niemczech” – prowadzący: Maciej Usurski, historyk, kustosz Muzeum Stanisława Staszica, autor i współautor opracowań historycznych
 • “Obraz międzywojennej Piły – polskie ślady” – prowadzący: dr Robert Kolasa, historyk, autor opracowań historycznych,
 • „Konsulowie RP w Pile w dwudziestoleciu międzywojennym” – prowadzący: Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji

2. Gra miejska „Ślady upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego w Pile” – 08.11.2019 r.

Gra miejska przeznaczona jest dla grup niezorganizowanych, młodzieży, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego. Uczestnicy poznają historię i architekturę miasta oraz postacie z nim związane. Ulice Piły staną się planszą gry, a gracze pionkami, których zadaniem będzie wypełnić powierzoną misję. Drużyny biorące udział w rozgrywce rywalizują ze sobą, wykonując postawione przed nimi zadania. Na ulicach, skwerach i w budynkach związanych z ruchem niepodległościowym w Pile czekają na graczy zadania do wykonania, które umożliwią odkrycie historii. Każda drużyna otrzyma mapę z zaznaczonymi punktami, oraz ulotkę zawierającą istotne wskazówki dla uczestników. Po rozwiązaniu poszczególnych zadań uczestnicy otrzymają jeden element puzzli, które złożą się w widokówkę budynku po byłym konsulacie RP. Drużyna, która jako pierwsza rozwiąże wszystkie zadania, zjawi się na mecie i ułoży kompletną układankę wygrywa. W ten sposób graczom przybliżymy miejsca związane z historią naszego miasta. Uczestnicy będą mogli  poznać swoje miejsce zamieszkania w sposób dynamiczny, atrakcyjny i przyjazny. 
3. Pokaz patriotyczno-historyczny wraz z inscenizacją grupy rekonstrukcyjnej – 1 września 2019 roku  
1 września 2019 na dawnym placu defiladowym byłych pilskich koszar (obecnie teren Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile), w godzinach 12-17, odbędzie się pokaz patriotyczno – historyczny, który zwieńczy koncert galowy. Główną atrakcją będą dwie 30 minutowe inscenizacje grupy rekonstrukcyjnej wydarzeń z historii II wojny światowej wraz z pokazami pirotechnicznymi. Inscenizacje będą obejmowały zwycięskie wydarzenia w polskiej historii wojskowości. Obie inscenizacje będą wzbogacone narracją wprowadzającą uczestników w prezentowane wydarzenia. W programie znajdzie się również pokaz szarży kawaleryjskiej wraz z prezentacją statyczną sprzętu i umundurowania. Na placu będzie można oglądać bogatą kolekcję sprzętu i uzbrojenia jednostek wojskowych z czasów II RP oraz zjeść grochówkę z oryginalnej kuchni polowej z tamtych lat.

4. Pilski Jubileuszowy Koncert Galowy „Wolność / Freedom” – 1 września 2019 roku
Jubileuszowy Koncert Galowy odbędzie się w oddanej w 2012 roku auli audytoryjnej Auditorium Maximum, nieodpłatnie udostępnionej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile w ramach zawartego porozumienia. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty, wstęp będzie bezpłatny. Szacuje się, że weźmie w nim udział około 500 osób. Koncert będzie uwieńczeniem całodniowego pikniku historyczno – patriotycznego. Wystąpi 17-osobowy Eljazz Big Bend z towarzyszeniem 40-osobowego chóru Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wybitnej amerykańskiej wokalistki Karen Edwards. Artyści zaprezentują koncert Muzyki Sakralnej Duke’a Ellingtona, którego premiera odbyła się 13 grudnia 2018 r. w Filharmonii Bydgoskiej w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Koncert poprzedzą dwie historyczne prelekcje naukowe.
wydarzenie ma uświetnić trzy ważne rocznice:

 1. 100-lecie powrotu ziem powiatu pilskiego do Macierzy. Większość obecnego powiatu pilskiego tak naprawdę wróciła do Polski 1 sierpnia 1919 r., kiedy to zniesiona została granica pomiędzy wielkopolskimi ziemiami zaboru pruskiego. Tego dnia zaczęło tu działać Polskie Ministerstwo Dzielnicy Pruskiej.
 2. 80 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę – II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 r. również na ziemi pilskiej;
 3. 30 rocznicę obalenia komunizmu – w 1989 r. 4 czerwca odbyły się pierwsze wolne wybory do Sejmu i Senatu, w wyniku których 12 września powstał pierwszy po wojnie niekomunistyczny rząd.

5. Plener malarski i wystawa poplenerowa pn. „Wyspy polskości” – 16.09.2019 – 11.11.2019r.
Ziemie należące obecnie do powiatu pilskiego pod zabór pruski trafiły w 1772 r. i  pozostawały w nim do 1 sierpnia 1919 r., a sama Piła i tereny obecnej Gminy Szydłowo aż do 1945 r. Okres zaborów odcisnął się tutaj mocnym piętnem – zaborca na różne sposoby starał się wynarodowić rdzenną ludność z polskości, a jeżeli to nie udawało się, zmuszał ją do opuszczenia tych stron. Opierać się przez półtora wieku (w Pile i miejscowościach Gminy Szydłowo przez 173 lata) zorganizowanej akcji germanizacyjnej nie było łatwo. Polskość i jej ślady były stopniowo wypierane z otoczenia. Dotyczyło to przede wszystkim języka, kultury i sztuki.
Założeniem pleneru malarskiego i wynikających z niego późniejszych działań jest artystyczne pokazanie wspomnianych “wysp polskości” – miejsc, które po dziś dzień wiele znaczą w powiecie pilskim jeśli chodzi o tradycję narodową oraz takich, które w porównaniu do okresu zaborów straciły nieco na znaczeniu.
Zaplanowano:
– plener malarski dla grupy 10 artystów malarzy: 6 ze środowiska pilskiego + 4 z kraju, który odbędzie się w zabytkowym Dworze “Hercowo”, Kościerzyn Wielki, gmina Wyrzysk lub w gospodarstwie agroturystycznym o podobnym standardzie, działające na terenie powiatu pilskiego.
– praca w zespołach; plenery przy “wyspach polskości”: Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej, Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu, wsie: Gromadno i Morzewo (nazywane przez władze niemieckie “wyspami polskości”), Glesno – dworek hr Chłapowskich, stadnina koni; wsie Piesna i Walentynowo);
– jednodniowa wyprawa wzdłuż przedwojennej granicy polsko-niemieckiej;
– spotkania z historykiem i regionalistą.
– Imprezy poplenerowe: każdy z artystów uczestniczących w plenerze będzie miał obowiązek wykonać dwie prace w trakcie pleneru, z których jedna zostanie przekazana do zbiorów BWAiUP w Pile;
– wydanie katalogu: prezentacji prac oraz wystawom będzie towarzyszył katalog pt. “Wyspy polskości”, w którym znajdą się fotografie prac powstałych w trakcie trwania pleneru oraz teksty historyczne.

6. MAŁE AKADEMIE “Porozmawiajmy o wolności” – PIĘĆ SPOTKAŃ O CHARAKTERZE INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ NA KANWIE OPOWIEŚCI Z OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO – 01.07.2019 r. – 15.07.2019 r.
W ramach zadania zaplanowano:
–  pięć spotkań w siedzibie MDK tzw. „małe akademie”, mających na celu integrację międzypokoleniową. W spotkaniach wezmą udział seniorzy i młodzież z powiatu pilskiego. Wezmą w nich udział grupy mieszane, międzypokoleniowe po 10 osób. Akademie każdorazowo poprowadzą Bohaterowie Naszych Czasów, którzy pracowali, walczyli i przelewali krew w walce i trosce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
–  na zakończenie każdego z 5 spotkań zaplanowano wspólny spływ kajakowy rzeką Rurzycą, co pozwoli na kontynuację integracji międzypokoleniowej oraz rozmów na zapoczątkowane w trakcie akademii tematy w bardziej nieformalnych warunkach.

7. WARSZTATY WOKALNE „Mój głos – wolny głos!” zakończone “Koncertem piosenki patriotycznej – Dziś jesteśmy wolni” – 01.10.2019 – 07.10.2019 r.
Warsztaty wokalne pn. „Mój głos – wolny głos!” to okazja do zetknięcia się z żywą pieśnią ludową i poznawania jej poprzez własne doświadczenie, którego gromadzenie pozwala szybciej uczyć się i zapamiętywać. Uczestnicy poznają technikę śpiewu pełnym głosem, zaczynając od jego wydobywania. Wykonają ćwiczenia emisyjne i będą eksperymentować z własnym głosem. Ale warsztaty to nie tylko praktyka muzyczna. Osoby zapoznają się z takimi pojęciami jak: tradycja ustna, jedno i wielogłosowość, wariantowość, rodzaje i funkcje pieśni, zaśpiew, symbolika. Postarają się zinterpretować tekst przy pomocy wskazówek prowadzącej, którą będzie Magdalena Ptaszyńska. Wokalistka, muzyk, autorka muzyki i tekstów.  Ponadto w ostatnim dniu warsztatów kursanci własnoręcznie przygotują ozdoby i elementy scenografii na Koncert, który będzie uwieńczeniem 5 dni pracy. Podczas koncertu zaprezentują się wszyscy uczestnicy warsztatów wokalnych. Koncert odbędzie się w sali widowiskowej pilskiego MDK ISKRA.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.