NABÓR 2024-2025

NOWE ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Rodzice/Opiekunowie i uczestnicy zajęć w MDK ,,ISKRA” w Pile!

 Informujemy, iż w tym roku szkolnym nie prowadzimy zapisów online, a naboru do grup dokonujemy zgodnie z Regulaminem rekrutacji na zajęcia pozaszkolne w Młodzieżowym Domu Kultury ,,ISKRA” w Pile na rok szkolny 2024/2025 Regulamin-rekrutacji MDK ISKRA – 2024

* Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją oraz terminami nowej formuły postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025.

 1. INSTRUKCJA Z TERMINAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025 dla uczniów deklarujących kontynuację uczestnictwa w dotychczasowych formach zajęć:
 • do 21.06.2024r.
 • uczniowie, rodzice/opiekunowie zgłaszają chęć kontynuacji nauki u prowadzącego dotychczasowe zajęcia;
 • nauczyciel sporządza wstępną listę kontynuujących sprawdzając i aktualizując dane osobowe (potrzebne do kontaktu);
 • 09.2024r. – 06.09.2024r.
 • rodzice/opiekunowie (pełnoletni uczniowie samodzielnie) potwierdzają chęć kontynuacji nauki, wypełniając Deklarację o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach MDK ,,ISKRA” w Pile (Załącznik 1) Zal. 1 – rekrutacja – Deklaracja MDK-2024;
 • nauczyciel wpisuje ostateczną listę uczestników do odpowiedniego Dziennika zajęć.

 

 1. INSTRUKCJA Z TERMINAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025 dla nowych uczniów kandydujących do przyjęcia w wybranych formach zajęć
 • 05.2024r.
 • w ramach Dnia Otwartego rodzice/opiekunowie (pełnoletni uczniowie samodzielnie) deklarują chęć uczestnictwa ucznia w wybranych formach zajęć, konsultując decyzje z poszczególnymi nauczycielami;
 • nauczyciele sporządzają wstępne listy rekrutacyjne kandydatów na swoje zajęcia;
 • do 30.06.2024r.
 • rodzice/opiekunowie (pełnoletni uczniowie samodzielnie) wypełniają Wniosek o przyjęcie na zajęcia do MDK ,,ISKRA” w Pile (Załącznik 2) Zal. 2 – rekrutacja – Wniosek MDK-2024;
 • wnioski wrzucają do skrzynki umieszczonej w holu głównym lub składają w sekretariacie MDK-u;
 • 08.2024r.
 • zostają ogłoszone wyniki rekrutacji, a utworzone wstępne listy z podziałem na poszczególne formy zajęć, wywieszone w holu głównym MDK-u;
 • 09.2024r. – 13.09.2024r.
 • na stronie internetowej MDK-u zostaje zamieszczony tymczasowy plan zajęć i dyżurów poszczególnych nauczycieli;
 • w ramach rekrutacji uzupełniającej, rodzice/opiekunowie (pełnoletni uczniowie samodzielnie) zgłaszają się do nauczycieli wybranych form zajęć, pobierają, uzupełniają i składają Wniosek o przyjęcie na zajęcia do MDK ,,ISKRA” w Pile (Załącznik 2) Zal. 2 – rekrutacja – Wniosek MDK-2024;
 • nauczyciele dokonują odpowiedniego przydziału uczestników do grup z uwzględnieniem wieku, umiejętności oraz dyspozycji czasem pozalekcyjnym;
 • o przyjęciu kandydatów z rekrutacji uzupełniającej decyduje nauczyciel indywidualnie, na podstawie ilości wolnych miejsc w danej grupie;
 • UWAGA!!!

na zajęcia Gimnastyki ogólnorozwojowej z el. akrobatyki sportowej  dobór uczestników odbywa się na podstawie  sprawdzianu predyspozycji kandydatów przeprowadzonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE dla wszystkich:

 • odpowiednie dokumenty rekrutacyjne, które należy wydrukować, znajdują się w Załącznikach 1,2;
 • Załącznik 3 pomoże w wyborze i dokonaniu odpowiedniego wpisu formy zajęć w dokument rekrutacyjny;
 • dokument należy wypełnić ręcznie, czytelnie (najlepiej drukowanymi literami);
 • dokument wypełniony nieczytelnie może nie zostać rozpatrzony;
 • druki dokumentów dostępne będą również w sekretariacie MDK-u, a od 02.09.2024r. u nauczycieli poszczególnych pracowni;
 • do każdej formy zajęć należy złożyć osobny Wniosek (…) – Załącznik 2;
 • Wniosek (…) – Załącznik 2 dotyczy również uczestnika, który chce kontynuować naukę w MDK ,,ISKRA” w Pile, w innych niż dotychczas formach zajęć.

Załącznik 1 

Deklaracja o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury ,,ISKRA” w Pile Zal. 1 – rekrutacja – Deklaracja MDK-2024.

 

Załącznik 2 

Wniosek o przyjęcie na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury ,,ISKRA” w Pile Zal. 2 – rekrutacja – Wniosek MDK-2024.

 

Załącznik 3

Zestawienie propozycji zajęć na rok szkolny 2024/2025 w Młodzieżowym Domu Kultury ,,ISKRA” w Pile Zal. 3 -Zestawienie propozycji zajęć MDK 2024-25.

 

PRACOWNIE W MDK w roku szkolnym 2024-2025

Chcesz rozwijać swoje zainteresowania, pasje i odkryć drzemiące talenty???

Przyjdź do nas!!!

Tu atrakcyjnie i bezpiecznie spędzisz wolny czas.

Zal. 3 -Zestawienie propozycji zajęć MDK 2024-25

Opublikowano w Aktualności.